Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Αλφαβητικός κατάλογος εγγεγραμμένων
Αριθμός εγγεγραμμένων με όνομα που αρχίζει από O : 129

αρχήπροηγούμενο 1, 2 , 3 Επόμενοτέλος
Αριθμός μητρώου: Όνομα ή εταιρική επωνυμία:
93322774930-56 Økologisk Landsforening/Organic Denmark λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
186937011291-26 Oxo-biodegradable Plastics Association λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
33370284059-97 Oxford Instruments plc λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
78653601849-51 Oxfam-Wereldwinkels vzw λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
87235709003-67 Oxfam solidarité λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
46856801604-90 OXFAM INTERNATIONAL EU ADVOCACY OFFICE λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
14383932397-20 Overseas Development Institute λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
328844214373-10 Out of the Box International λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
203649413439-33 Otočni sabor udruga za razvitak hrvatskih otoka λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
80966174852-38 Österreichs E-Wirtschaft λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
528191712826-75 Österreichische Zeitschriften- und Fachmedienverband (ÖZV) λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
869781311907-38 Österreichisches Ökologie-Institut λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
22115995998-08 Österreichischer Sparkassenverband λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
29642463540-93 Österreichischer Rechtsanwaltskammertag λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
22463024254-93 Österreichischer Naturschutzbund, Landesgruppe Vorarlberg λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
43246044354-41 Österreichischer Gewerkschaftsbund λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
60493957923-62 Österreichischer Falknerbund λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
21689673146-84 Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
6475183729-37 Österreichische Notariatskammer λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
52292916107-96 Österreichische Hoteliervereinigung - Austrian Hotel Association λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
80344854371-08 Österreichische Bundesforste AG λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
22044375915-04 Östereichischer Generikaverband λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
976281113961-45 Osservatorio di diritto tributario λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
10423745688-62 Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
24937129620-81 OSPEDALE SAN RAFFAELE λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
967858913308-25 Oslo Region European Office λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
41548285433-81 OS CAVALEIROS DA CRUZ AZUL λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
105605213752-09 Orwell Group Holding Ltd λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
88602022628-29 Országbíró Zoltán európai parlamenti és bizottsági érdekérvényesítő Magyarország λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
72914078821-78 Orpheus Public Affairs SCS λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
36098352545-58 Ornamental Fish International λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
36638692617-71 Ornamental Aquatic Trade Association Ltd. λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
03621475219-87 ORMAZABAL λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
846520113788-90 Orlando Investigazioni λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
35774546986-08 Orkla ASA λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
325441913032-04 ORIENTA CONSULTING SOC COOP ARL λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
59415653013-57 Organziación de Consumidores y Usuarios λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
924305614084-92 Organizzazione dei Produttori Bellaria Pesca λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
215153212771-05 Organization for Transformative Works λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
787318810526-68 Organizatia pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale TREBUIE! filiala Braila λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
046849313883-90 Organizatia de Aparare a Drepturilor Omului λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
68612977691-59 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
71044017393-91 Organizacion Mundial de Empresarios λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
19531327804-85 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ALCALDES-OLA λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
19928757316-90 ORGANIZACION INTERPROFESIONAL DEL HUEVO Y SUS PRODUCTOS λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
67271176810-83 ORGANIZACION DE PRODUCTORES PESQUEROS DE LUGO λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
483761412056-66 ORGANIZACION DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE GIPUZKOA λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
15490332218-17 ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
28818073021-14 Organising Bureau of European School Student Unions λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
2292357633-53 Organisation pour un réseau international d’indications géographiques λεπτομερή στοιχείαλεπτομερή στοιχεία
αρχήπροηγούμενο 1, 2 , 3 Επόμενοτέλος