Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high contrast version
  • Choose standard colour version

Alphabetic list of registrantsLatin alphabet

Bulgarian alphabet (Cyrillic)

Greek alphabet

0-9


Number of registrants starting with the letter Б : 1

Identification number: Name/company name:
543115913550-58 Българска асоциация на фермерите - Национален клонов съюз на производителите на етерично-маслени, маслодайни и енергийни култури DetailsDetails