Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

FederFauna, Confederazione Sindacale degli Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali

Id-nummer i registret: 99979016898-26
Registreringsdag: 2011-10-06 19:14:10

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-21 16:38:55
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-09-10 21:14:39


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: FederFauna, Confederazione Sindacale degli Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali
Förkortning: FederFauna
Associationsform (rättslig ställning): Confederazione Sindacale
Webbplats: http://www.federfauna.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Andra liknande organisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Massimiliano Filippi
Befattning: Segretario Generale

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Ivan Cavalieri
Befattning: Rappresentante presso istituzione UE

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Altabella  11
40126 Bologna
ITALIEN
Telefon: (+39) 0516569625
Fax: (+39) 0512759026
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: FederFauna rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici degli operatori inpiegati in attività con animali, siano esse agricole, industriali, commerciali o dei servizi.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


-Attività di monitoraggio e informazione sulle politiche e sulla legislazione europea verso gli Uffici nazionali e regionali.
-Contatto con i membri e funzionari delle Istituzioni UE, in particolare eurodeputati.
-Presentazione di dossier e prese di posizione trasmesse agli eurodeputati.
-Organizzazione di eventi, seminari, conferenze su tematiche di interesse europeo e per sensibilizzare Istituzioni ed opinione pubblica sulle problematiche degli operatori inpiegati in attività con animali, siano esse agricole, industriali, commerciali o dei servizi.
-Partecipazione alle consultazioni pubbliche della Commissione.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Budget
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
FederFauna aderisce alla Confederazione Autonoma dei Sindacati Italiani (Conf.A.S.I.). Aderiscono o collaborano con FederFauna AACI, ACI-Alianz Italia, LAIFF, ANCA, AIAV, ENC, ACR, FCR, AIDAC, Associazione Sindacale Vetturini Romani, AssoCanili

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

FederFauna non percepisce alcuna sovvenzione pubblica

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.