Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

FederFauna, Confederazione Sindacale degli Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali

Id-nummer i registret: 99979016898-26
Registreringsdag: 06/10/2011 19:14:10

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/02/2015 18:18:54
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/02/2015 18:18:54
Sista dag för nästa uppdatering är den: 05/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

FederFauna, Confederazione Sindacale degli Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali

FederFauna

Confederazione Sindacale

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Andra organisationer

    Adressuppgifter

Altabella, 11
40126 Bologna
ITALIEN

(+39) 0516569625

    Juridiskt ansvarig

Massimiliano Filippi

Segretario Generale

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Ivan Cavalieri

Rappresentante presso istituzione UE

    Mål och uppdrag

FederFauna rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici degli operatori inpiegati in attività con animali, siano esse agricole, industriali, commerciali o dei servizi.

 • Europeiska
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Agricoltura e sviluppo rurale, Ambiente, Bilancio, Commercio, Concorrenza, Consumatori, Dogane, Energia, Gioventù, Imprese, Mercato interno, Occupazione e affari sociali, Pesca e acquacoltura, Politica regionale, Relazioni esterne, Ricerca e tecnologia, Sicurezza alimentare, Tassazione


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

-Attività di monitoraggio e informazione sulle politiche e sulla legislazione europea verso gli Uffici nazionali e regionali.
-Contatto con i membri e funzionari delle Istituzioni UE, in particolare eurodeputati.
-Presentazione di dossier e prese di posizione trasmesse agli eurodeputati.
-Organizzazione di eventi, seminari, conferenze su tematiche di interesse europeo e per sensibilizzare Istituzioni ed opinione pubblica sulle problematiche degli operatori inpiegati in attività con animali, siano esse agricole, industriali, commerciali o dei servizi.
-Partecipazione alle consultazioni pubbliche della Commissione.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 3

3

0,8

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Budget
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap

FederFauna aderisce alla Confederazione Autonoma dei Sindacati Italiani (Conf.A.S.I.). Aderiscono o collaborano con FederFauna AACI, ACI-Alianz Italia, LAIFF, ANCA, AIAV, ENC, ACR, FCR, AIDAC, Associazione Sindacale Vetturini Romani, AssoCanili, SIFaP, SNAR.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

FederFauna non percepisce alcuna sovvenzione pubblica

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.