Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

FederFauna, Confederazione Sindacale degli Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali

Tunnusnumber registris: 99979016898-26
Registreerimise kuupäev: 6.10.11 19:14:10

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 21.02.14 16:38:55
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10.09.13 21:14:39


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: FederFauna, Confederazione Sindacale degli Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali
Akronüüm: FederFauna
Õiguslik vorm: Confederazione Sindacale
Veebisait: http://www.federfauna.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Massimiliano Filippi
Ametikoht: Segretario Generale

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ivan Cavalieri
Ametikoht: Rappresentante presso istituzione UE

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 11 Altabella 
40126 Bologna
ITAALIA
Telefoninumber: (+39) 0516569625
Faks: (+39) 0512759026
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: FederFauna rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici degli operatori inpiegati in attività con animali, siano esse agricole, industriali, commerciali o dei servizi.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


-Attività di monitoraggio e informazione sulle politiche e sulla legislazione europea verso gli Uffici nazionali e regionali.
-Contatto con i membri e funzionari delle Istituzioni UE, in particolare eurodeputati.
-Presentazione di dossier e prese di posizione trasmesse agli eurodeputati.
-Organizzazione di eventi, seminari, conferenze su tematiche di interesse europeo e per sensibilizzare Istituzioni ed opinione pubblica sulle problematiche degli operatori inpiegati in attività con animali, siano esse agricole, industriali, commerciali o dei servizi.
-Partecipazione alle consultazioni pubbliche della Commissione.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
FederFauna aderisce alla Confederazione Autonoma dei Sindacati Italiani (Conf.A.S.I.). Aderiscono o collaborano con FederFauna AACI, ACI-Alianz Italia, LAIFF, ANCA, AIAV, ENC, ACR, FCR, AIDAC, Associazione Sindacale Vetturini Romani, AssoCanili

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

FederFauna non percepisce alcuna sovvenzione pubblica

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.