Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

FederFauna, Confederazione Sindacale degli Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali

Идентификационен номер в Регистъра: 99979016898-26
Дата на регистрация: 06/10/2011 19:14:10

Информацията за този субект е била последно изменена на: 05/02/2015 18:18:54
Последната годишна актуализация е извършена на: 05/02/2015 18:18:54
Следваща актуализация най-късно до: 05/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

FederFauna, Confederazione Sindacale degli Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali

FederFauna

Confederazione Sindacale

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Други организации

    Координати за връзка

Altabella, 11
40126 Bologna
ИТАЛИЯ

(+39) 0516569625

    Правно отговорно лице

Господин  Massimiliano Filippi

Segretario Generale

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Ivan Cavalieri

Rappresentante presso istituzione UE

    Цели и задачи

FederFauna rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici degli operatori inpiegati in attività con animali, siano esse agricole, industriali, commerciali o dei servizi.

 • европейско равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Agricoltura e sviluppo rurale, Ambiente, Bilancio, Commercio, Concorrenza, Consumatori, Dogane, Energia, Gioventù, Imprese, Mercato interno, Occupazione e affari sociali, Pesca e acquacoltura, Politica regionale, Relazioni esterne, Ricerca e tecnologia, Sicurezza alimentare, Tassazione


 

Не

Не

Не

Не

Не

-Attività di monitoraggio e informazione sulle politiche e sulla legislazione europea verso gli Uffici nazionali e regionali.
-Contatto con i membri e funzionari delle Istituzioni UE, in particolare eurodeputati.
-Presentazione di dossier e prese di posizione trasmesse agli eurodeputati.
-Organizzazione di eventi, seminari, conferenze su tematiche di interesse europeo e per sensibilizzare Istituzioni ed opinione pubblica sulle problematiche degli operatori inpiegati in attività con animali, siano esse agricole, industriali, commerciali o dei servizi.
-Partecipazione alle consultazioni pubbliche della Commissione.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 3

3

0,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Конкуренция
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

FederFauna aderisce alla Confederazione Autonoma dei Sindacati Italiani (Conf.A.S.I.). Aderiscono o collaborano con FederFauna AACI, ACI-Alianz Italia, LAIFF, ANCA, AIAV, ENC, ACR, FCR, AIDAC, Associazione Sindacale Vetturini Romani, AssoCanili, SIFaP, SNAR.

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

FederFauna non percepisce alcuna sovvenzione pubblica

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.