Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

FederFauna, Confederazione Sindacale degli Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali

Идентификационен номер в Регистъра: 99979016898-26
Дата на регистрация: 11-10-6 19:14:10

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-9-9 6:23:15
Последната годишна актуализация е извършена на 14-9-9 6:23:15


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: FederFauna, Confederazione Sindacale degli Allevatori, Commercianti e Detentori di Animali
Инициали: FederFauna
Правен статут: Confederazione Sindacale
Уебсайт: http://www.federfauna.org

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Други подобни организации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Massimiliano Filippi
Длъжност: Segretario Generale

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Ivan Cavalieri
Длъжност: Rappresentante presso istituzione UE

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Altabella  11
40126 Bologna
ИТАЛИЯ
Телефонен номер: (+39) 0516569625
Факс: (+39) 0512759026
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: FederFauna rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici degli operatori inpiegati in attività con animali, siano esse agricole, industriali, commerciali o dei servizi.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


-Attività di monitoraggio e informazione sulle politiche e sulla legislazione europea verso gli Uffici nazionali e regionali.
-Contatto con i membri e funzionari delle Istituzioni UE, in particolare eurodeputati.
-Presentazione di dossier e prese di posizione trasmesse agli eurodeputati.
-Organizzazione di eventi, seminari, conferenze su tematiche di interesse europeo e per sensibilizzare Istituzioni ed opinione pubblica sulle problematiche degli operatori inpiegati in attività con animali, siano esse agricole, industriali, commerciali o dei servizi.
-Partecipazione alle consultazioni pubbliche della Commissione.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Конкуренция
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
FederFauna aderisce alla Confederazione Autonoma dei Sindacati Italiani (Conf.A.S.I.). Aderiscono o collaborano con FederFauna AACI, ACI-Alianz Italia, LAIFF, ANCA, AIAV, ENC, ACR, FCR, AIDAC, Associazione Sindacale Vetturini Romani, AssoCanili, SIFaP, SNAR.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

FederFauna non percepisce alcuna sovvenzione pubblica

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.