Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Infrabel

Identifikačné číslo v Registri: 99882738175-89
Dátum registrácie: 15.3.2012 18:11:47

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 25.7.2014 14:12:07
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 4.3.2014 13:22:52


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Infrabel
Skratka:
Právna forma: S.A. Public Limited Company
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Luc Lallemand
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Els Houtman
Funkcia: Manager International Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Place Marcel Broodthaers  2
BE-1060 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 25252111
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Railway sector infrastructure manager
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Michael Dierickx 26.8.2014 19.8.2015
ELS HOUTMAN 23.8.2014 18.8.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


European Accessibility Act

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Doprava
  • Transeurópske siete

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EIM (European Infrastructure Manager), RNE (RailNetEurope)and without direct memberschip UIC(Union Internationale des Chemins de fer)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 250000  € a < 300000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 319 174 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The amount of grants for 2013 is based on the information available in the Financial Transparency System (http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm)

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.