Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Infrabel

Identifikačné číslo v Registri: 99882738175-89
Dátum registrácie: 15/03/2012 18:11:47

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/03/2015 12:11:16
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/03/2015 12:11:16
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Infrabel

NV van publiek recht

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Place Marcel Broodthaers, 2
BE-1060 Brussels
BELGICKO

(+32) 25252111

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Luc Lallemand

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Els Houtman

Manager International Affairs

    Ciele a poslanie

Rail infrastructure manager

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Implementatie "recast" 1e spoorwegpakket
TEN-T, CEF, EFSI
4de spoorwegpakket
Shift2Rail


 

Nie

Nie

PRIME (Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe)

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2  

2

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Doprava
  • Transeurópske siete

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EIM (European Infrastructure Managers)
RNE (RailNetEurope)
UIC (Union Internationale des Chemins de fer)

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

0 €

NA

0 €

Financial Transparency System

The amount of grants for 2014 is based on the information available in the Financial Transparency System (http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm). This information is not available yet at this time (6 March 2015), it will be completed once the information becomes available (normally around end of June 2015)

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.