Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

European Association of Environmental and Resource Economists

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 99844686327-88
Data Reġistrazzjoni: 29/07/2011 11:16:41

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 16/07/2014 10:08:25
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 16/07/2014 10:08:25


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: European Association of Environmental and Resource Economists
Akronimu: EAERE
Statut legali: non-profit association
Websajt: http://www.eaere.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet simili oħra

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Markandya Anil
Kariga: President

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Monica Eberle
Kariga: Secretary General

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 8 Isola di San Giorgio Maggiore 
Venice 30124
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39) 0412711438
Numru tal-faks: (+39) 0412711412
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: E-mail address: eaere@eaere.org

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: EAERE is an international scientific association which aims are:

* to contribute to the development and application of environmental and resource economics as a science in Europe;
* to encourage and improve communication between teachers, researchers and students in environmental and resource economics in different European countries;
* to develop and encourage the cooperation between university level teaching institutions and research institutions in Europe.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


None

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sajd u akkwakultura
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.