Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

European Association of Environmental and Resource Economists

Identifikavimo numeris Registre: 99844686327-88
Registracijos data: 29/07/2011 11:16:41

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/07/2014 10:08:25
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 16/07/2014 10:08:25

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

European Association of Environmental and Resource Economists

EAERE

non-profit association

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Kitos panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Isola di San Giorgio Maggiore, 8
30124 Venice
ITALIJA

(+39) 0412711438

(+39) 0412711412

E-mail address: eaere@eaere.org

    Teisiškai atsakingas asmuo

Markandya Anil

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Monica Eberle

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

EAERE is an international scientific association which aims are:

* to contribute to the development and application of environmental and resource economics as a science in Europe;
* to encourage and improve communication between teachers, researchers and students in environmental and resource economics in different European countries;
* to develop and encourage the cooperation between university level teaching institutions and research institutions in Europe.

pasaulinio

    Veikla

None

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

3

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Švietimas
  • Vystymasis
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.