Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Colgate-Palmolive Europe Sarl

Identifikačné číslo v Registri: 99833981643-28
Dátum registrácie: 5.5.2009 17:52:39

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 22.4.2014 12:23:49
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 22.4.2014 12:23:49


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Colgate-Palmolive Europe Sarl
Skratka: Colgate-Palmolive
Právna forma: Sarl
Internetová stránka: http://www.colgate.com/app/Colgate/US/HomePage.cvsp

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Alec de Guillenchmidt
Funkcia: President of Europe / South Pacific division

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Jean-Paul Dechesne
Funkcia: Director regulatory Affairs and Governmental Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Grabetsmattweg  NA
4106 Therwil
ŠVAJČIARSKO
Telefónne číslo: (+4161) 415 60 60
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Colgate-Palmolive Inc
Dr Jean-Paul Dechesne
Director Governmental / Regulatory Affairs Europe
Avenue du Parc industriel
B-4041 Milmort
Belgium
Tel : +32 42 789 411

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Colgate-Palmolive Company is a leading global consumer
products company founded in 1806 that sells its products
in more than 223 countries.
The company has operations in 80 countries and is focused on four core global businesses: Oral Care, Personal Care, Home Care and Pet Nutrition.

The Company’s core values of Caring, Global Teamwork
and Continuous Improvement are the foundation for its
business success. Colgate people around the world are
committed to living our values and to giving back to the
communities where we make and sell our products
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 0,1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Chemical legislation
Cosmetic legislation
Detergent legislation
Sustainability
R&D and Technology
Trade
Competition law
Counterfeit

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Colgate-PAlmolive is a member or sponsor of the following organizations:
AIM (Branded Goods)
AISE (European Soap and Detergent Association)
Colipa (European association of Cosmetic industry)
EPAA (European Partnership on Alternative to Animal testing)
Europen (European Packaging association)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Estimate does not take into account membership fee to associations and consultancy fees.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.