Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Colgate-Palmolive Europe Sarl

Tunnistenumero rekisterissä: 99833981643-28
Rekisteröintipäivä: 05/05/2009 17:52:39

Tietoja päivitetty viimeksi: 22/04/2014 12:23:49
Edellinen vuotuinen päivitys: 22/04/2014 12:23:49

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Colgate-Palmolive Europe Sarl

Colgate-Palmolive

Sarl

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Yritykset ja ryhmät

    Yhteystiedot

Grabetsmattweg, NA
4106 Therwil
SVEITSI

(+4161) 415 60 60

(+) 

Colgate-Palmolive Inc
Dr Jean-Paul Dechesne
Director Governmental / Regulatory Affairs Europe
Avenue du Parc industriel
B-4041 Milmort
Belgium
Tel : +32 42 789 411

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Alec de Guillenchmidt

President of Europe / South Pacific division

    EU-suhteista vastaava henkilö

Jean-Paul Dechesne

Director regulatory Affairs and Governmental Affairs

    Tavoitteet ja tehtävät

Colgate-Palmolive Company is a leading global consumer
products company founded in 1806 that sells its products
in more than 223 countries.
The company has operations in 80 countries and is focused on four core global businesses: Oral Care, Personal Care, Home Care and Pet Nutrition.

The Company’s core values of Caring, Global Teamwork
and Continuous Improvement are the foundation for its
business success. Colgate people around the world are
committed to living our values and to giving back to the
communities where we make and sell our products

maailmanlaajuisia

    Toimet

Chemical legislation
Cosmetic legislation
Detergent legislation
Sustainability
R&D and Technology
Trade
Competition law
Counterfeit

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

0,1

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

Colgate-PAlmolive is a member or sponsor of the following organizations:
AIM (Branded Goods)
AISE (European Soap and Detergent Association)
Colipa (European association of Cosmetic industry)
EPAA (European Partnership on Alternative to Animal testing)
Europen (European Packaging association)

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

Estimate does not take into account membership fee to associations and consultancy fees.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.