Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Colgate-Palmolive Europe Sarl

Tunnistenumero rekisterissä: 99833981643-28
Rekisteröintipäivä: 5.5.2009 17:52:39

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 22.4.2014 12:23:49
Edellinen vuotuinen päivitys: 22.4.2014 12:23:49


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Colgate-Palmolive Europe Sarl
Lyhenne: Colgate-Palmolive
Organisaation oikeudellinen muoto: Sarl
Internet-osoite: http://www.colgate.com/app/Colgate/US/HomePage.cvsp

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Alec de Guillenchmidt
Tehtävä organisaatiossa: President of Europe / South Pacific division

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Jean-Paul Dechesne
Tehtävä organisaatiossa: Director regulatory Affairs and Governmental Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Grabetsmattweg  NA
4106 Therwil
SVEITSI
Puhelinnumero: (+4161) 415 60 60
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Colgate-Palmolive Inc
Dr Jean-Paul Dechesne
Director Governmental / Regulatory Affairs Europe
Avenue du Parc industriel
B-4041 Milmort
Belgium
Tel : +32 42 789 411

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Colgate-Palmolive Company is a leading global consumer
products company founded in 1806 that sells its products
in more than 223 countries.
The company has operations in 80 countries and is focused on four core global businesses: Oral Care, Personal Care, Home Care and Pet Nutrition.

The Company’s core values of Caring, Global Teamwork
and Continuous Improvement are the foundation for its
business success. Colgate people around the world are
committed to living our values and to giving back to the
communities where we make and sell our products
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 0,1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Chemical legislation
Cosmetic legislation
Detergent legislation
Sustainability
R&D and Technology
Trade
Competition law
Counterfeit

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Colgate-PAlmolive is a member or sponsor of the following organizations:
AIM (Branded Goods)
AISE (European Soap and Detergent Association)
Colipa (European association of Cosmetic industry)
EPAA (European Partnership on Alternative to Animal testing)
Europen (European Packaging association)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Estimate does not take into account membership fee to associations and consultancy fees.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.