Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Universidade de Vigo

Identifikačné číslo v Registri: 99804774427-03
Dátum registrácie: 27.10.2010 16:28:45

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 6.10.2014 13:59:20
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30.9.2014 10:07:32


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Universidade de Vigo
Skratka: UVIGO
Právna forma: Public university
Internetová stránka: http://www.uvigo.es

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Akademické inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Salustiano Mato de la Iglesia
Funkcia: Rector

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Manuel José Fernandez Iglesias
Funkcia: Vice-president for International Relations

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rectorado Campus Universitario S/N
36310 Vigo
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 986812000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Spanish public university. Higher education institution. Lecturing and research
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 10
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


N/A

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Informačná spoločnosť
 • Mládež
 • Rozvoj
 • Transeurópske siete
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 3 000
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • ŠPANIELSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2014 - 10/2014
Celkový rozpočet: 159 655 119
z toho financovanie z verejných zdrojov: 144 804 500
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 9 670 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 135 134 500
z iných zdrojov: 14 850 619
- dary:
- členské:
remanente de tesorería : 14 850 619
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Manuel J. Fernández Iglesias