Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

ASTOI Confindustria Viaggi

Identifikační číslo v rejstříku: 99779032934-33
Datum registrace: 4.1.10 13:13:52

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 9.12.13 10:19:54
Datum poslední roční aktualizace je 9.12.13 10:19:54


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: ASTOI Confindustria Viaggi
Zkratka: ASTOI
Právní forma Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro
Internetové stránky: http://www.astoi.it

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Nardo Filippetti
Funkce: Presidente

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Flavia Franceschini
Funkce: direttore generale

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Viale Pasteur  10
00144 Roma
ITÁLIE
Telefon: (+39) 065924206
Číslo faxu: (+39) 065915076
Další kontaktní údaje: e-mail: astoi@astoi.com

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: ASTOI Confindustria Viaggi è una libera associazione di categoria a carattere nazionale aderente a Federturismo Confindustria. L’Associazione raggruppa circa 40 tra i principali Tour Operator italiani, radicati e operativi in quasi tutte le aree geografiche del Paese e rappresenta più del 70% del mercato italiano delle vacanze organizzate.
A partire da dicembre 2011, ASTOI ha reso possibile l'ingresso delle aziende della distribuzione ed ha modificato la propria denominazione in ASTOI Confindustria Viaggi, nella quale oggi confluiscono sia le imprese di organizzazione che di intermediazione turistica.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


•Dare rappresentanza giuridica e sindacale alle imprese associate;
•Tutelare gli interessi delle imprese associate assumendo iniziative nei confronti di Istituzioni, Organizzazioni politiche, economiche, sindacali, culturali, nazionali, comunitarie ed internazionali;
•Promuovere la promulgazione di leggi e provvedimenti per la migliore regolamentazione del settore;
•Salvaguardare ed elevare il prestigio e lo status della professione di Organizzatore e di Agente di viaggio;
•Dare corretta visibilità, anche attraverso i mezzi di informazione, all’attività delle imprese associate ed alle garanzie da queste offerte;
•Sviluppare il confronto e la collaborazione con le altre espressioni associative del turismo a livello nazionale ed internazionale;
•Sviluppare il rapporto con le maggiori Associazioni dei Consumatori a livello nazionale per garantire la miglior tutela dei clienti delle imprese associate;
•Partecipare alle più importanti fiere italiane del settore turistico;
•Promuovere la formazione delle risorse umane del comparto.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Federturismo Confindustria è la Federazione Nazionale dell’Industria dei Viaggi e del Turismo del Sistema Confindustria. Essa rappresenta l’intera filiera produttiva dell’industria del turismo.

Federturismo Confindustria conta 84 soci, rappresentativi della filiera produttiva dell'industria del turismo.

Ad essa aderiscono attualmente 22 Associazioni di Categoria, 11 Soci Impresa e 51 Associazioni Territoriali.

Federturismo Confindustria è stata costituita nel maggio 1993 per iniziativa di 18 soci costituenti ed è stata riconosciuta come Federazione di settore dalla Giunta di Confindustria il 25 maggio 1995. Come Presidente di Federazione di settore, il Presidente di Federturismo Confindustria è componente di diritto della Giunta di Confindustria.

Federturismo Confindustria rappresenta tutta la filiera dell'industria del Turismo. Attraverso le associazioni di categoria essa annovera fra i suoi associati: le strutture alberghiere, individuali e in catena, i villaggi turistici, bed and breakfast, i tour operator e agenzie di viaggio, le terme e i centri benessere, le strutture congressuali, le imprese di autotrasporto viaggiatori, la nautica da diporto, i porti turistici, i stabilimenti balneari, i parchi ricreativi, i musei e gli archivi di impresa, i servizi museali, gli esercizi funiviari, le agenzie immobiliari per il turismo, le lavanderie industriali e le discoteche e locali di intrattenimento.

Federturismo Confindustria comprende fra i suoi soci imprese di tutte le dimensioni, fra cui aziende primarie dei diversi comparti turistici e ne rappresenta parte prevalente del peso economico.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.