Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Technicolor

Id-nummer i registret: 99768479010-94
Registreringsdag: 2012-06-19 22:23:02

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-15 15:19:57
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-15 15:19:57


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Technicolor
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): société anonyme
Webbplats: http://www.technicolor.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Frédéric ROSE
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Didier HUCK
Befattning: Vice President Public Affairs & Corporate Social Responsibility

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: rue Jeanne d'Arc  1
92443 Issy les Moulineaux
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 1 4186 5000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Technicolor, a worldwide technology leader in the media and entertainment sector, is at the forefront of digital innovation. Our world class research and innovation laboratories enable us to lead the market in delivering advanced video services to content creators and distributors. We also benefit from an extensive intellectual property portfolio focused on imaging and sound technologies, based on a thriving licensing business. Our commitment: supporting the delivery of exciting new experiences for consumers in theaters and homes.
Technicolor activities are:
- entertainment services : DVD replication and distribution, films services, digital cinema distribution, film animation, special effects, postproduction, media services, electronic content distribution, outdoor video advertising;
- connected home: television set top box and residential gateways for satelite and cable television operators and for telecommunication broadband services operators;
- technology and licensing: research, technology and patent licensing.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 6
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- programme cadre de recherche et développement
- standardisation package
- propriété intellectuelle: brevet unitaire et système juridictionnel
- concurrence et standardisation
- fréquences
- droit d'auteur et copyright
- efficacité énergétique
- classement douanier
- politique commerciale

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Digital Europe
Medef (France)
Gitep (France)
Ficam (France)
ZVEI (Deutschland)
SVEN (France)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 3 300 000 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.