Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Technicolor

Tunnusnumber registris: 99768479010-94
Registreerimise kuupäev: 19.06.12 22:23:02

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 15.06.14 15:19:57
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 15.06.14 15:19:57


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Technicolor
Akronüüm:
Õiguslik vorm: société anonyme
Veebisait: http://www.technicolor.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Frédéric ROSE
Ametikoht: CEO

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Didier HUCK
Ametikoht: Vice President Public Affairs & Corporate Social Responsibility

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 rue Jeanne d'Arc 
92443 Issy les Moulineaux
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 1 4186 5000
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Technicolor, a worldwide technology leader in the media and entertainment sector, is at the forefront of digital innovation. Our world class research and innovation laboratories enable us to lead the market in delivering advanced video services to content creators and distributors. We also benefit from an extensive intellectual property portfolio focused on imaging and sound technologies, based on a thriving licensing business. Our commitment: supporting the delivery of exciting new experiences for consumers in theaters and homes.
Technicolor activities are:
- entertainment services : DVD replication and distribution, films services, digital cinema distribution, film animation, special effects, postproduction, media services, electronic content distribution, outdoor video advertising;
- connected home: television set top box and residential gateways for satelite and cable television operators and for telecommunication broadband services operators;
- technology and licensing: research, technology and patent licensing.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 6
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- programme cadre de recherche et développement
- standardisation package
- propriété intellectuelle: brevet unitaire et système juridictionnel
- concurrence et standardisation
- fréquences
- droit d'auteur et copyright
- efficacité énergétique
- classement douanier
- politique commerciale

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Siseturg
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Digital Europe
Medef (France)
Gitep (France)
Ficam (France)
ZVEI (Deutschland)
SVEN (France)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 3 300 000 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.