Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Technicolor

Tunnusnumber registris: 99768479010-94
Registreerimise kuupäev: 19/06/2012 22:23:02

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 20/04/2015 20:34:10
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 20/04/2015 20:34:10
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 20/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Technicolor

société anonyme

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

rue Jeanne d'Arc, 1
92443 Issy les Moulineaux
PRANTSUSMAA

(+33)1 4186 5000

    Juriidiliselt vastutav isik

Frédéric ROSE

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Didier HUCK

Vice President Public Affairs & Corporate Social Responsibility

    Eesmärgid ja ülesanded

Technicolor, a worldwide technology leader in the media and entertainment sector, is at the forefront of digital innovation. Our world class research and innovation laboratories enable us to lead the market in delivering advanced video services to content creators and distributors. We also benefit from an extensive intellectual property portfolio focused on imaging and sound technologies, based on a thriving licensing business. Our commitment: supporting the delivery of exciting new experiences for consumers in theaters and homes.
Technicolor activities are:
- entertainment services : DVD replication and distribution, films services, digital cinema distribution, film animation, special effects, postproduction, media services, electronic content distribution, outdoor video advertising;
- connected home: television set top box and residential gateways for satelite and cable television operators and for telecommunication broadband services operators;
- technology and licensing: research, technology and patent licensing.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

- programme cadre de recherche et développement
- standardisation package
- propriété intellectuelle: brevet unitaire et système juridictionnel
- concurrence et standardisation
- patent box
- fréquences
- droit d'auteur et copyright
- protection des données
- média convergents
- efficacité énergétique
- environnement (chemicals, waste,...)
- changement climatique
- classement douanier
- politique commerciale


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 2  

2

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Siseturg
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll

    Liikmed ja liikmesus

Digital Europe
Medef (France)
Gitep (France)
Ficam (France)
ZVEI (Deutschland)
SVEN (France)

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ja < 199 999 €

 €

3 300 000 €

DG CNECT

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.