Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Technicolor

Αριθμός μητρώου: 99768479010-94
ημερομηνία της εγγραφής: 19/06/2012 22:23:02

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 15/06/2014 15:19:57
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 15/06/2014 15:19:57

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Technicolor

société anonyme

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

rue Jeanne d'Arc, 1
92443 Issy les Moulineaux
ΓΑΛΛΙΑ

(+33) 1 4186 5000

(+) 

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Frédéric ROSE

CEO

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Didier HUCK

Vice President Public Affairs & Corporate Social Responsibility

    Στόχοι και αποστολή

Technicolor, a worldwide technology leader in the media and entertainment sector, is at the forefront of digital innovation. Our world class research and innovation laboratories enable us to lead the market in delivering advanced video services to content creators and distributors. We also benefit from an extensive intellectual property portfolio focused on imaging and sound technologies, based on a thriving licensing business. Our commitment: supporting the delivery of exciting new experiences for consumers in theaters and homes.
Technicolor activities are:
- entertainment services : DVD replication and distribution, films services, digital cinema distribution, film animation, special effects, postproduction, media services, electronic content distribution, outdoor video advertising;
- connected home: television set top box and residential gateways for satelite and cable television operators and for telecommunication broadband services operators;
- technology and licensing: research, technology and patent licensing.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

- programme cadre de recherche et développement
- standardisation package
- propriété intellectuelle: brevet unitaire et système juridictionnel
- concurrence et standardisation
- fréquences
- droit d'auteur et copyright
- efficacité énergétique
- classement douanier
- politique commerciale

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

6

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επικοινωνία
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός
 • Τελωνεία

    Μέλη

Digital Europe
Medef (France)
Gitep (France)
Ficam (France)
ZVEI (Deutschland)
SVEN (France)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 100.000  € και < 150.000  €

0 €

3.300.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.