Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Fachverband Sanitär-Keramische Industrie e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 99756723537-03
Dátum registrácie: 3.5.2010 16:59:09

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 28.4.2014 8:45:11
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28.4.2014 8:45:11


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Fachverband Sanitär-Keramische Industrie e.V.
Skratka: FSKI
Právna forma: trade association
Internetová stránka: http://www.keramverbaende.de/FSKI

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Christoph René Holler
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Martin Hartmann
Funkcia: Normung u. techn. Regeln

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Schillerstraße  17
P. O. BOX: 1624
95100 Selb
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 928780842
Fax: (+49) 928770492
Ďalšie kontaktné údaje: Our European trade organisation is Cerame Unie, Department FECS (rue de la montontagne, Brussels)

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Vertretung der Interessen der deutschen Sanitärkeramischen Industrie
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Standardisation of products

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Organisiert in der Arbeitsgemeinschaft Keramische Industrie e.V. und bei Cerame UNIE

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.