Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Fachverband Sanitär-Keramische Industrie e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 99756723537-03
Dátum registrácie: 03/05/2010 16:59:09

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 03/02/2015 10:42:33
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 03/02/2015 10:42:33
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 03/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Fachverband Sanitär-Keramische Industrie e.V.

FSKI

trade association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Schillerstraße, 17
P. O. BOX: 1624
95100 Selb
NEMECKO

(+49) 928780842

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Christoph René Holler

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Martin Hartmann

Normung u. techn. Regeln

    Ciele a poslanie

Vertretung der Interessen der deutschen Sanitär-Keramischen Industrie

 • európskej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Bauprodukteverordnung, ECO Label, ECO Design, PEF, Nachhaltigkeit im Bauwesen


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Standardisation of products

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Organisiert in der Arbeitsgemeinschaft Keramische Industrie e.V. und bei Cerame UNIE

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.