Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Build a Better Bank

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 99700394288-04
Data Reġistrazzjoni: 04/10/2010 14:20:08

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 08/09/2014 09:09:24
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 08/09/2014 09:09:24


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Build a Better Bank
Akronimu: BUBEBA
Statut legali: ASBL
Websajt: http://www.thebankblog.org

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Alain Hemelinckx
Kariga: Directeur General

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Alain Hemelinckx
Kariga: Directeur

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 12 avenue Octave Michot 
Rhode Saint Genese 1640
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+322) 3721443
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: BUBEBA is an initiative who has the particularity of being run by professionals of the consumer finance and the banking industry. We believe that responsible banking is a basic benefit, an urgent need for society and bank’s survival. We believe that the role of banks are to participate positively to the major societal changes of tomorrow. We want banks, our employers to be asof now more integrated into their community, to be vectors of change, to be more sustainable, to be more respectful and to be more committed.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


rédaction de réponses à des consultations publiques liées aux services financiers de type retail ainsi qu'au thématiques liées à l'accès au plus grand nombre des services financiers.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 22
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • ID-DANIMARKA
 • IL-BELĠJU
 • IL-ĠERMANJA
 • IL-LUSSEMBURGU
 • IR-RENJU UNIT
 • L-ITALJA
 • L-OLANDA
 • SPANJA

 • L-ISTATI UNITI
Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 09/2012 - 09/2013
Baġit globali: 159
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 0
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 0
- minn sors infranazzjonali: 0
minn sorsi oħrajn: 159
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri: 159
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.