Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Build a Better Bank

Tunnusnumber registris: 99700394288-04
Registreerimise kuupäev: 04/10/2010 14:20:08

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/02/2015 17:25:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/02/2015 17:25:28
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 05/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Build a Better Bank

BUBEBA

ASBL

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

avenue Octave Michot, 12
1640 Rhode Saint Genese
BELGIA

(+322) 3721443

    Juriidiliselt vastutav isik

Alain Hemelinckx

Directeur General

    ELi asjade eest vastutav isik

Alain Hemelinckx

Directeur

    Eesmärgid ja ülesanded

BUBEBA is an initiative who has the particularity of being run by professionals of the consumer finance and the banking industry. We believe that responsible banking is a basic benefit, an urgent need for society and bank’s survival. We believe that the role of banks are to participate positively to the major societal changes of tomorrow. We want banks, our employers to be asof now more integrated into their community, to be vectors of change, to be more sustainable, to be more respectful and to be more committed.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

crowdfunding
peer to peer lending
consumer finance
small business act (financing)


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

rédaction de réponses à des consultations publiques liées aux services financiers de type retail ainsi qu'au thématiques liées à l'accès au plus grand nombre des services financiers.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

28

 • BELGIA
 • HISPAANIA
 • ITAALIA
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • SAKSAMAA
 • TAANI
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • AMEERIKA ÜHENDRIIGID

    Finantsandmed

09/2012  -  09/2013

< 9 999  

159 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

0 €

0 €

159 €

159 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.