Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Build a Better Bank

Identifikační číslo v rejstříku: 99700394288-04
Datum registrace: 4.10.10 14:20:08

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.9.13 12:11:11
Datum poslední roční aktualizace je 10.9.13 12:11:11


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Build a Better Bank
Zkratka: BUBEBA
Právní forma ASBL
Internetové stránky: http://www.thebankblog.org

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Alain Hemelinckx
Funkce: Directeur General

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Alain Hemelinckx
Funkce: Directeur

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: avenue Octave Michot  12
1640 Rhode Saint Genese
BELGIE
Telefon: (+322) 3721443
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: BUBEBA is an initiative who has the particularity of being run by professionals of the consumer finance and the banking industry. We believe that responsible banking is a basic benefit, an urgent need for society and bank’s survival. We believe that the role of banks are to participate positively to the major societal changes of tomorrow. We want banks, our employers to be asof now more integrated into their community, to be vectors of change, to be more sustainable, to be more respectful and to be more committed.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


rédaction de réponses à des consultations publiques liées aux services financiers de type retail ainsi qu'au thématiques liées à l'accès au plus grand nombre des services financiers.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 22
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BELGIE
 • DÁNSKO
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • LUCEMBURSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 • SPOJENÉ STÁTY
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 09/2011 - 09/2012
Celkový rozpočet: 149
z toho veřejné financování: 0
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 0
- z místních či regionálních zdrojů: 0
z toho ostatní zdroje: 149
- dary:
- členské příspěvky: 149
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.