Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Build a Better Bank

Identifikační číslo v rejstříku: 99700394288-04
Datum registrace: 04/10/2010 14:20:08

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 12/06/2015 13:56:10
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 17:25:28
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Build a Better Bank

BUBEBA

ASBL

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

avenue Octave Michot, 12
1640 Rhode Saint Genese
BELGIE

(+322) 3721443

    Osoba s právní odpovědností

pan  Alain Hemelinckx

Directeur General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Alain Hemelinckx

Directeur

    Cíle a úkoly

BUBEBA is an initiative who has the particularity of being run by professionals of the consumer finance and the banking industry. We believe that responsible banking is a basic benefit, an urgent need for society and bank’s survival. We believe that the role of banks are to participate positively to the major societal changes of tomorrow. We want banks, our employers to be asof now more integrated into their community, to be vectors of change, to be more sustainable, to be more respectful and to be more committed.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

crowdfunding
peer to peer lending
consumer finance
small business act (financing)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

rédaction de réponses à des consultations publiques liées aux services financiers de type retail ainsi qu'au thématiques liées à l'accès au plus grand nombre des services financiers.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

28

 • BELGIE
 • DÁNSKO
 • FRANCIE
 • ITÁLIE
 • LUCEMBURSKO
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • SPOJENÉ STÁTY

    Finanční údaje

09/2013  -  09/2014

< 9 999 €

149 €

0 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

0 €

0 €

149 €

149 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.