Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

GIALEX- CENTRUL UNIVERSAL DE CERCETARE STIINTIFICA A DEZVOLTARII UMANITATII MILENIULUI 3

Identifikacijska številka v Registru: 99634929278-47
Datum registracije: 4.8.12 0:56:38

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 12.8.13 21:29:59
Datum zadnje letne spremembe: 12.8.13 21:29:59


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: GIALEX- CENTRUL UNIVERSAL DE CERCETARE STIINTIFICA A DEZVOLTARII UMANITATII MILENIULUI 3
Kratica: GIALEX
Pravni status: persoana fizica
Spletna stran: https://cordis.europa.eu/partners/web/ongygy2000/profile

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime ALEXIE GHEORGHE
Položaj: 1.COORDONATOR DE PROIECT CERCETARE

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime ALEXIE GHEORGHE
Položaj: 1.COORDONATOR PROIECT CERCETARE

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: TACALII Loc ORLESTI,Jud. VALCEA 3
Poštni predal: 7453
247450 Loc.ORLESTI,Jud.VALCEA
ROMUNIJA
Telefon: (+40) 721 493144
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: ADRESA

Tara: ROMANIA

Localitatea: ORLESTI
Of.postal : ORLESTI
Cod postal : 247450
Strada : Tacalii
Nr : 3
Judetul : Valcea

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: GIALEX-CENTRUL UNIVERSAL DE CERCETARE STIINTIFICA A DEZVOLTARII UMANITATII MILENIULUI3
Este Organizatie de Cercetare Neguvernamentala cu misiunile si obiectivele:
Obiective si Misiuni
1.Desfasoara Activitati De Cercetare Stiintifica,parteneriat si cooperare extinsa,,CERCETARE STIINTIFICA FARA FRONTIERE"
EUROPEANA SI INTERNATIONALA.
2.Desfasoara activitati de cooperare si parteneriat cu toate
Fortele Intelectuale din Cercetare in scopul unei Unitatii
Stiintifice durabile Eurpene si internationale,la un nivel egal de dezvoltare.
3.Managementul al Organizatiei noastre cuprinde un ansablu operativ de strategii noi de Cercetare,si cuprinde domeniile
socio-economice si politice.
4.Organizatia participa cu propuneri de Proiecte de cercetare la Programele de Cercetare ale Uniiunii Europene.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 30
Dodatne informacije: Organizatia noastra are 20 de persoane,
-GIALEX-

CENTRUL UNIVERSAL
DE CERCETARE STIINTIFICA
SI DEZVOLTARE A UMANITATII
MILENIULUI TREI
******
ORGANIZATIE NON PROFIT
FONDATORMANAGER GENERALORGANIZATIE NON-PROFIT CU DOMENIU DE ACTIVITATE DE
CERCETARE STIINTIFICA EUROPEANA SI INTERNATIONALA.
***********************************************************
MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI ARE LA BAZA, STRATEGIA
,,CERCETARREA STIINTIFICA FARA FRONTIERE”
ORGANIZATIA ARE IN STRUCTURA GRUPUL,,A L E X”FORMAT
DIN ENTITATI ,GRUPURI SI ORGANIZATII -INSTITUTE-CENTRE
DE CERCETARE ,ALTE FORTE INTELECTUALE INTERESATE .
OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE ORGANIZATIEI ,,GIALEX”:
***********************************************************
1.DEZVOLTAREA CERCETARII STIINTIFICE EUROPENE SI
INTERNATIONALE, LA ACELASI NIVEL,-FACTOR DECISIV
STRATEGIC DE ASIGURARE, A DEZVOLTARII UMANITATII,
ELIMINAREA DECALAJELOR ECONOMICE,SOCIALE SI
POLITICE,IN SCOPUL ASIGURARII UNUI TRAI DECENT ,
LA ACELASI NIVEL EUROPEAN SI INTERNATIONAL.
*************************************************
2.CONSOLIDAREA RELATIILOR POLITICO-ECONOMICE SI
SOCIALE INTERNATIONALE PRIN APLICAREA STRATEGICA
,,O LUME FARA FRONTIERE “-OBIECTIV CE VA ASIGURA ,
EXTINDEREA ,,PACII INTERNATIONALE” SI ELIMINAREA
CONFLICTELOR DINTRE STATE, PRIN INLOCUIREA LOR,
CU SPRIJIN RECIPROC, COOPERARE SI PARTENERIAT.
***********************************************************

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


DIRECTIILE DE ACTIUNE ALE UNIUNII EUROPENE A CUPRINS PRIN PROGRAMUL -PC7,A CONTRIBUIT LA O EXTINDERE
IN DOMENIILE DE CERCETARE,LOCURI DE MUNCA,TINERET,SPRIJIN
POLITIC-ECONOMIC AL TARILOR UE ,APLICAREA UNOR NOI DIRECTII
DE CONSOLIDARE A DEMOCRATIEI EUROPENE,RELATII POLITICo-
ECONOMICE SI SOCIALE DINTRE STATELE EUROPENE.UNIUNEA EUROPEANA
SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE A AVUT SI ARE O CONTRIBUTIE CLARA IN CEEA CE PRESUPUE TRANSPARENTA ACTIVITATIILOR SALE
PRIVIIND ATAT DOMENIUL CERCETARII DAR SI SOCIETATEA CIVILA CARE PRIN ,,VOCEA TA "CETATENI EUROPENI AU POSIBILITATEA SA-
SI PUNA PUNCTELE DE VEDERE SI PROBLEMELE CARE LE AU PE TOATE
PLANURILE; ECONOMOCO-SOCIALE SI POLITICE.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Humanitarna pomoč
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Komuniciranje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Šport
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 4
Število včlanjenih organizacij: 3
Včlanjene organizacije (Število članov) :
 • I.C.O. FOR FRANTA (1 Člani)
 • Facultatea De Management Strategic si Operational Belgrad (1 Člani)
 • Universitatea Lucian Blaga Sibiu Romania (1 Člani)
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • BELGIJA
 • BOLGARIJA
 • CIPER
 • FRANCIJA
 • GRČIJA
 • ITALIJA
 • NIZOZEMSKA
 • ROMUNIJA
 • SLOVAŠKA
 • SLOVENIJA
 • ŠPANIJA
 • ZDRUŽENO KRALJESTVO

 • SRBIJA
Dodatne informacije:
ORGANIZATIA NOASTRA A REUSIT SA CONSTRUIASCA O RETEA DE
COOPERARE SI PARTENERIAT FORMATA DIN :
205 GRUPURI DIN CARE AVEM ;
27 DE CONTACTE ENTITATI- PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
18 MEMBRII DE PROIECT.

RETEAUA DE PARTENERIAT CUPRINDE MAJORITATEA STATELOR
EUROPENE DAR SI DE PE CELELALTE CONTINENTE.

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
ORGANIZATIA NOASTRA ESTE MEMBRA A 205 ORGANIZATI, DIN CARE AM
IN COMPONENTA GRUPULUI ,,ALEX" AL ORGANIZATIEI 3 MEMBRII,

27 CONTACTE PERSOANE.

Finančni podatki

Finančno leto: 05/2012 - 01/2013
Skupni proračun: 266
pri čemer so javna finančna sredstva: 166
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo: 1
- Subvencije: 50
- iz nacionalnega vira: 15
- iz regionalnega/lokalnega vira: 100
pri čemer so drugi viri: 100
- donacije: 0
- prispevki članov: 100
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 200000  € in < 250000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


ORGANIZATIA NOASTRA ARE NEVOIE DE FINANTARE PENTRU REEALIZAREA PRIMULUI OBIECTIV AL MANAGEMENTULUI; CONSTRUCTIA
UNEI RETELE DE CERCETARE STIINTIFICA EUROPEANA SI INTERNATIONALA IN SCOPUL UNEI COMUNICARI RAPIDE SI A UNUI
PARTENERIAT SI COOPERARI DURABILE, IN VEDEREA UNEI DEZVOLTARI
A CERCETARII STIINTIFICE LA ACELASI NIVEL , PE
PLAN EUROPEAN SI INTERNATIONAL.
STRATEGIA NOASTRA DE ACTIUNE SE NUMESTE,, CERCETARE STIINTIFICA FARA FRONTIERE" RETEA PROMOTOR A REEALISARII UNEI
DEZVOLTARI ECONOMICO-SOCIALE SI POLITICE LA ACELASI NIVEL
EUROPEAN-INTERNATIONAL ,PERSPECTIVA DEZVOLTARII SI CONSOLIDARII RELATIILOR DINTRE STATE CU PROPUNEREA REALIZARII
OBIECTIVULUI FINAL AL ORGANIZATIEI, ,,O LUME FARA FRONTIERE"
INTR-UN CONCEPT DE,,O NOUA ORDINE MONDIALA A UMANITATII.'"

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
AM ADERAT LA CODUL DE CONDUITA IN CERCETARE