Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

GIALEX- CENTRUL UNIVERSAL DE CERCETARE STIINTIFICA A DEZVOLTARII UMANITATII MILENIULUI 3

Tunnistenumero rekisterissä: 99634929278-47
Rekisteröintipäivä: 4.8.2012 0:56:38

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 12.8.2013 21:29:59
Edellinen vuotuinen päivitys: 12.8.2013 21:29:59


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: GIALEX- CENTRUL UNIVERSAL DE CERCETARE STIINTIFICA A DEZVOLTARII UMANITATII MILENIULUI 3
Lyhenne: GIALEX
Organisaation oikeudellinen muoto: persoana fizica
Internet-osoite: https://cordis.europa.eu/partners/web/ongygy2000/profile

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: ALEXIE GHEORGHE
Tehtävä organisaatiossa: 1.COORDONATOR DE PROIECT CERCETARE

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: ALEXIE GHEORGHE
Tehtävä organisaatiossa: 1.COORDONATOR PROIECT CERCETARE

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: TACALII Loc ORLESTI,Jud. VALCEA 3
Postilokero: 7453
247450 Loc.ORLESTI,Jud.VALCEA
ROMANIA
Puhelinnumero: (+40) 721 493144
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: ADRESA

Tara: ROMANIA

Localitatea: ORLESTI
Of.postal : ORLESTI
Cod postal : 247450
Strada : Tacalii
Nr : 3
Judetul : Valcea

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: GIALEX-CENTRUL UNIVERSAL DE CERCETARE STIINTIFICA A DEZVOLTARII UMANITATII MILENIULUI3
Este Organizatie de Cercetare Neguvernamentala cu misiunile si obiectivele:
Obiective si Misiuni
1.Desfasoara Activitati De Cercetare Stiintifica,parteneriat si cooperare extinsa,,CERCETARE STIINTIFICA FARA FRONTIERE"
EUROPEANA SI INTERNATIONALA.
2.Desfasoara activitati de cooperare si parteneriat cu toate
Fortele Intelectuale din Cercetare in scopul unei Unitatii
Stiintifice durabile Eurpene si internationale,la un nivel egal de dezvoltare.
3.Managementul al Organizatiei noastre cuprinde un ansablu operativ de strategii noi de Cercetare,si cuprinde domeniile
socio-economice si politice.
4.Organizatia participa cu propuneri de Proiecte de cercetare la Programele de Cercetare ale Uniiunii Europene.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 30
Lisätietoja Organizatia noastra are 20 de persoane,
-GIALEX-

CENTRUL UNIVERSAL
DE CERCETARE STIINTIFICA
SI DEZVOLTARE A UMANITATII
MILENIULUI TREI
******
ORGANIZATIE NON PROFIT
FONDATORMANAGER GENERALORGANIZATIE NON-PROFIT CU DOMENIU DE ACTIVITATE DE
CERCETARE STIINTIFICA EUROPEANA SI INTERNATIONALA.
***********************************************************
MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI ARE LA BAZA, STRATEGIA
,,CERCETARREA STIINTIFICA FARA FRONTIERE”
ORGANIZATIA ARE IN STRUCTURA GRUPUL,,A L E X”FORMAT
DIN ENTITATI ,GRUPURI SI ORGANIZATII -INSTITUTE-CENTRE
DE CERCETARE ,ALTE FORTE INTELECTUALE INTERESATE .
OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE ORGANIZATIEI ,,GIALEX”:
***********************************************************
1.DEZVOLTAREA CERCETARII STIINTIFICE EUROPENE SI
INTERNATIONALE, LA ACELASI NIVEL,-FACTOR DECISIV
STRATEGIC DE ASIGURARE, A DEZVOLTARII UMANITATII,
ELIMINAREA DECALAJELOR ECONOMICE,SOCIALE SI
POLITICE,IN SCOPUL ASIGURARII UNUI TRAI DECENT ,
LA ACELASI NIVEL EUROPEAN SI INTERNATIONAL.
*************************************************
2.CONSOLIDAREA RELATIILOR POLITICO-ECONOMICE SI
SOCIALE INTERNATIONALE PRIN APLICAREA STRATEGICA
,,O LUME FARA FRONTIERE “-OBIECTIV CE VA ASIGURA ,
EXTINDEREA ,,PACII INTERNATIONALE” SI ELIMINAREA
CONFLICTELOR DINTRE STATE, PRIN INLOCUIREA LOR,
CU SPRIJIN RECIPROC, COOPERARE SI PARTENERIAT.
***********************************************************

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


DIRECTIILE DE ACTIUNE ALE UNIUNII EUROPENE A CUPRINS PRIN PROGRAMUL -PC7,A CONTRIBUIT LA O EXTINDERE
IN DOMENIILE DE CERCETARE,LOCURI DE MUNCA,TINERET,SPRIJIN
POLITIC-ECONOMIC AL TARILOR UE ,APLICAREA UNOR NOI DIRECTII
DE CONSOLIDARE A DEMOCRATIEI EUROPENE,RELATII POLITICo-
ECONOMICE SI SOCIALE DINTRE STATELE EUROPENE.UNIUNEA EUROPEANA
SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE A AVUT SI ARE O CONTRIBUTIE CLARA IN CEEA CE PRESUPUE TRANSPARENTA ACTIVITATIILOR SALE
PRIVIIND ATAT DOMENIUL CERCETARII DAR SI SOCIETATEA CIVILA CARE PRIN ,,VOCEA TA "CETATENI EUROPENI AU POSIBILITATEA SA-
SI PUNA PUNCTELE DE VEDERE SI PROBLEMELE CARE LE AU PE TOATE
PLANURILE; ECONOMOCO-SOCIALE SI POLITICE.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 4
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 3
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • I.C.O. FOR FRANTA (1 edunvalvojaa)
 • Facultatea De Management Strategic si Operational Belgrad (1 edunvalvojaa)
 • Universitatea Lucian Blaga Sibiu Romania (1 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • ESPANJA
 • ITALIA
 • KREIKKA
 • KYPROS
 • RANSKA
 • ROMANIA
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • SERBIA
Lisätietoja
ORGANIZATIA NOASTRA A REUSIT SA CONSTRUIASCA O RETEA DE
COOPERARE SI PARTENERIAT FORMATA DIN :
205 GRUPURI DIN CARE AVEM ;
27 DE CONTACTE ENTITATI- PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
18 MEMBRII DE PROIECT.

RETEAUA DE PARTENERIAT CUPRINDE MAJORITATEA STATELOR
EUROPENE DAR SI DE PE CELELALTE CONTINENTE.

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
ORGANIZATIA NOASTRA ESTE MEMBRA A 205 ORGANIZATI, DIN CARE AM
IN COMPONENTA GRUPULUI ,,ALEX" AL ORGANIZATIEI 3 MEMBRII,

27 CONTACTE PERSOANE.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 05/2012 - 01/2013
Kokonaisbudjetti: 266
josta julkista rahoitusta: 166
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 1
- Avustukset: 50
- kansallisista rahoituslähteistä: 15
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 100
muista rahoituslähteistä: 100
- lahjoitukset ja avustukset: 0
- jäsenmaksut: 100
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 200000  € - < 250000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


ORGANIZATIA NOASTRA ARE NEVOIE DE FINANTARE PENTRU REEALIZAREA PRIMULUI OBIECTIV AL MANAGEMENTULUI; CONSTRUCTIA
UNEI RETELE DE CERCETARE STIINTIFICA EUROPEANA SI INTERNATIONALA IN SCOPUL UNEI COMUNICARI RAPIDE SI A UNUI
PARTENERIAT SI COOPERARI DURABILE, IN VEDEREA UNEI DEZVOLTARI
A CERCETARII STIINTIFICE LA ACELASI NIVEL , PE
PLAN EUROPEAN SI INTERNATIONAL.
STRATEGIA NOASTRA DE ACTIUNE SE NUMESTE,, CERCETARE STIINTIFICA FARA FRONTIERE" RETEA PROMOTOR A REEALISARII UNEI
DEZVOLTARI ECONOMICO-SOCIALE SI POLITICE LA ACELASI NIVEL
EUROPEAN-INTERNATIONAL ,PERSPECTIVA DEZVOLTARII SI CONSOLIDARII RELATIILOR DINTRE STATE CU PROPUNEREA REALIZARII
OBIECTIVULUI FINAL AL ORGANIZATIEI, ,,O LUME FARA FRONTIERE"
INTR-UN CONCEPT DE,,O NOUA ORDINE MONDIALA A UMANITATII.'"

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
AM ADERAT LA CODUL DE CONDUITA IN CERCETARE