Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

GIALEX- CENTRUL UNIVERSAL DE CERCETARE STIINTIFICA A DEZVOLTARII UMANITATII MILENIULUI 3

Tunnusnumber registris: 99634929278-47
Registreerimise kuupäev: 4.08.12 0:56:38

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 12.08.13 21:29:59
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12.08.13 21:29:59


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: GIALEX- CENTRUL UNIVERSAL DE CERCETARE STIINTIFICA A DEZVOLTARII UMANITATII MILENIULUI 3
Akronüüm: GIALEX
Õiguslik vorm: persoana fizica
Veebisait: https://cordis.europa.eu/partners/web/ongygy2000/profile

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: ALEXIE GHEORGHE
Ametikoht: 1.COORDONATOR DE PROIECT CERCETARE

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: ALEXIE GHEORGHE
Ametikoht: 1.COORDONATOR PROIECT CERCETARE

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3 TACALII Loc ORLESTI,Jud. VALCEA
Postkast: 7453
247450 Loc.ORLESTI,Jud.VALCEA
RUMEENIA
Telefoninumber: (+40) 721 493144
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: ADRESA

Tara: ROMANIA

Localitatea: ORLESTI
Of.postal : ORLESTI
Cod postal : 247450
Strada : Tacalii
Nr : 3
Judetul : Valcea

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: GIALEX-CENTRUL UNIVERSAL DE CERCETARE STIINTIFICA A DEZVOLTARII UMANITATII MILENIULUI3
Este Organizatie de Cercetare Neguvernamentala cu misiunile si obiectivele:
Obiective si Misiuni
1.Desfasoara Activitati De Cercetare Stiintifica,parteneriat si cooperare extinsa,,CERCETARE STIINTIFICA FARA FRONTIERE"
EUROPEANA SI INTERNATIONALA.
2.Desfasoara activitati de cooperare si parteneriat cu toate
Fortele Intelectuale din Cercetare in scopul unei Unitatii
Stiintifice durabile Eurpene si internationale,la un nivel egal de dezvoltare.
3.Managementul al Organizatiei noastre cuprinde un ansablu operativ de strategii noi de Cercetare,si cuprinde domeniile
socio-economice si politice.
4.Organizatia participa cu propuneri de Proiecte de cercetare la Programele de Cercetare ale Uniiunii Europene.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 30
Lisateave: Organizatia noastra are 20 de persoane,
-GIALEX-

CENTRUL UNIVERSAL
DE CERCETARE STIINTIFICA
SI DEZVOLTARE A UMANITATII
MILENIULUI TREI
******
ORGANIZATIE NON PROFIT
FONDATORMANAGER GENERALORGANIZATIE NON-PROFIT CU DOMENIU DE ACTIVITATE DE
CERCETARE STIINTIFICA EUROPEANA SI INTERNATIONALA.
***********************************************************
MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI ARE LA BAZA, STRATEGIA
,,CERCETARREA STIINTIFICA FARA FRONTIERE”
ORGANIZATIA ARE IN STRUCTURA GRUPUL,,A L E X”FORMAT
DIN ENTITATI ,GRUPURI SI ORGANIZATII -INSTITUTE-CENTRE
DE CERCETARE ,ALTE FORTE INTELECTUALE INTERESATE .
OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE ORGANIZATIEI ,,GIALEX”:
***********************************************************
1.DEZVOLTAREA CERCETARII STIINTIFICE EUROPENE SI
INTERNATIONALE, LA ACELASI NIVEL,-FACTOR DECISIV
STRATEGIC DE ASIGURARE, A DEZVOLTARII UMANITATII,
ELIMINAREA DECALAJELOR ECONOMICE,SOCIALE SI
POLITICE,IN SCOPUL ASIGURARII UNUI TRAI DECENT ,
LA ACELASI NIVEL EUROPEAN SI INTERNATIONAL.
*************************************************
2.CONSOLIDAREA RELATIILOR POLITICO-ECONOMICE SI
SOCIALE INTERNATIONALE PRIN APLICAREA STRATEGICA
,,O LUME FARA FRONTIERE “-OBIECTIV CE VA ASIGURA ,
EXTINDEREA ,,PACII INTERNATIONALE” SI ELIMINAREA
CONFLICTELOR DINTRE STATE, PRIN INLOCUIREA LOR,
CU SPRIJIN RECIPROC, COOPERARE SI PARTENERIAT.
***********************************************************

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


DIRECTIILE DE ACTIUNE ALE UNIUNII EUROPENE A CUPRINS PRIN PROGRAMUL -PC7,A CONTRIBUIT LA O EXTINDERE
IN DOMENIILE DE CERCETARE,LOCURI DE MUNCA,TINERET,SPRIJIN
POLITIC-ECONOMIC AL TARILOR UE ,APLICAREA UNOR NOI DIRECTII
DE CONSOLIDARE A DEMOCRATIEI EUROPENE,RELATII POLITICo-
ECONOMICE SI SOCIALE DINTRE STATELE EUROPENE.UNIUNEA EUROPEANA
SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE A AVUT SI ARE O CONTRIBUTIE CLARA IN CEEA CE PRESUPUE TRANSPARENTA ACTIVITATIILOR SALE
PRIVIIND ATAT DOMENIUL CERCETARII DAR SI SOCIETATEA CIVILA CARE PRIN ,,VOCEA TA "CETATENI EUROPENI AU POSIBILITATEA SA-
SI PUNA PUNCTELE DE VEDERE SI PROBLEMELE CARE LE AU PE TOATE
PLANURILE; ECONOMOCO-SOCIALE SI POLITICE.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 4
Liikmesorganisatsioonide arv: 3
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • I.C.O. FOR FRANTA (1 liiget)
 • Facultatea De Management Strategic si Operational Belgrad (1 liiget)
 • Universitatea Lucian Blaga Sibiu Romania (1 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • HISPAANIA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • KÜPROS
 • MADALMAAD
 • PRANTSUSMAA
 • RUMEENIA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • ÜHENDKUNINGRIIK

 • SERBIA
Lisateave:
ORGANIZATIA NOASTRA A REUSIT SA CONSTRUIASCA O RETEA DE
COOPERARE SI PARTENERIAT FORMATA DIN :
205 GRUPURI DIN CARE AVEM ;
27 DE CONTACTE ENTITATI- PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
18 MEMBRII DE PROIECT.

RETEAUA DE PARTENERIAT CUPRINDE MAJORITATEA STATELOR
EUROPENE DAR SI DE PE CELELALTE CONTINENTE.

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
ORGANIZATIA NOASTRA ESTE MEMBRA A 205 ORGANIZATI, DIN CARE AM
IN COMPONENTA GRUPULUI ,,ALEX" AL ORGANIZATIEI 3 MEMBRII,

27 CONTACTE PERSOANE.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 05/2012 - 01/2013
Üldeelarve: 266
millest avalik rahastamine: 166
- ELi rahastust:
- Hanked: 1
- Toetused: 50
- riiklikust rahastust: 15
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 100
millest muud rahastusallikad: 100
- annetused: 0
- liikmemaksud: 100
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 200000  € ja < 250000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


ORGANIZATIA NOASTRA ARE NEVOIE DE FINANTARE PENTRU REEALIZAREA PRIMULUI OBIECTIV AL MANAGEMENTULUI; CONSTRUCTIA
UNEI RETELE DE CERCETARE STIINTIFICA EUROPEANA SI INTERNATIONALA IN SCOPUL UNEI COMUNICARI RAPIDE SI A UNUI
PARTENERIAT SI COOPERARI DURABILE, IN VEDEREA UNEI DEZVOLTARI
A CERCETARII STIINTIFICE LA ACELASI NIVEL , PE
PLAN EUROPEAN SI INTERNATIONAL.
STRATEGIA NOASTRA DE ACTIUNE SE NUMESTE,, CERCETARE STIINTIFICA FARA FRONTIERE" RETEA PROMOTOR A REEALISARII UNEI
DEZVOLTARI ECONOMICO-SOCIALE SI POLITICE LA ACELASI NIVEL
EUROPEAN-INTERNATIONAL ,PERSPECTIVA DEZVOLTARII SI CONSOLIDARII RELATIILOR DINTRE STATE CU PROPUNEREA REALIZARII
OBIECTIVULUI FINAL AL ORGANIZATIEI, ,,O LUME FARA FRONTIERE"
INTR-UN CONCEPT DE,,O NOUA ORDINE MONDIALA A UMANITATII.'"

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
AM ADERAT LA CODUL DE CONDUITA IN CERCETARE