Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Eni S.p.A.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 99578067285-35
Data Reġistrazzjoni: 29/11/2011 11:59:50

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 16/06/2014 13:00:25
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 04/12/2013 10:51:40


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Eni S.p.A.
Akronimu:
Statut legali: Publicly Listed Corporation
Websajt: http://www.eni.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Claudio Descalzi
Kariga: Chief Executive Officer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Fabio Marchetti
Kariga: Head of European Government Affairs - VP

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1 Piazzale Mattei 
Rome 00144
L-ITALJA
Numru tat-telefon: (+39) 0659821
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Brussels Government Affairs Office:
Av des Arts, 56
1000 Brussels
+32 2 511 23 44
+32 2 357 26 90

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Eni is a major integrated energy company, committed to
growth in the activities of finding, producing, transporting, transforming and marketing oil and gas.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari: Secretaries are not included.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
MARIA ANAIS ROSSI 04/10/2014 02/10/2015
Paolo Pellicano' 09/01/2014 07/01/2015
Fabio MARCHETTI 10/01/2014 08/01/2015
Vincenzo CONFORTI 29/08/2014 25/08/2015
ALESSANDRA BORELLA 23/08/2014 18/08/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Eni is interested in all European policy areas that directly and indirectly have an impact on the Energy sector.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Relazzjonijiet esterni
 • Suq Intern
 • Tkabbir
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
OGP (Oil and gas Producers)
Eurogas
Europia
Confindustria (Brussels)
EFET
NGVA
TABC

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 11/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 350000  € et < 400000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

According to the criteria provided by transparency principles, the financial data set out in section 2 corresponds to the approximate value of Eni's Brussels office activities directly related to government relations, including the relevant percentage of staff costs involved in external activities.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
By its registration the organisation has signed up to the Transparency Register Code of Conduct