Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Eni S.p.A.

Identifikační číslo v rejstříku: 99578067285-35
Datum registrace: 29/11/2011 11:59:50

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 22/05/2015 10:28:06
Datum poslední roční aktualizace je: 16/02/2015 15:59:20
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 16/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Eni S.p.A.

Publicly Listed Corporation

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Piazzale E. Mattei, 1
00144 Rome
ITÁLIE

(+39) 0659821

    Osoba s právní odpovědností

pan  Claudio Descalzi

Chief Executive Officer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Fabio Marchetti

Head of European Government Affairs - VP

    Cíle a úkoly

Eni is a major integrated energy company, committed to
growth in the activities of finding, producing, transporting, transforming and marketing oil and gas.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Energy Union, Climate and energy policy, ETS reform, Fitness check of the refining industry, competition policy, foreign policy in as much as it is related to countries in which eni operates or countries that have an impact on our operations. Development policy and access to energy.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Eni is interested in all European policy areas that directly and indirectly have an impact on the Energy sector.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 2   50%: 2   25%: 2

6

3

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Camilla PEDRINI 09/01/2015 07/01/2016
Alessandra BORELLA 20/08/2015 21/08/2016
Maria Anais ROSSI 21/01/2015 19/01/2016
Giorgia MANNO 08/04/2015 01/04/2016
Fabio MARCHETTI 20/01/2015 15/01/2016
Vincenzo CONFORTI 04/09/2015 01/09/2016

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

BUSINESS/INDUSTRY ASSOCIATIONS:

- IOGP (International Oil and Gas Producers)
- Eurogas
- FuelsEurope - Concawe
- EFET
- Confindustria (Brussels)
- European Roundtable of Industrialists (ERT)
- CEFIC (through eni's chemical's branch called VERSALIS)
- Plastics Europe Italia (through eni's chemical's branch called VERSALIS)
- Trans Atlantic Business Council (TABC)

SPECIFIC EVENT FORUMS/THINK TANKS
- Friends of Europe
- BREC (Brussels Energy Club)
- European Energy Forum

    Finanční údaje

01/2014  -  11/2014

>= 500 000 € a < 599 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

According to the criteria provided by transparency principles, the financial data set out corresponds to the approximate value of Eni's Brussels office activities directly related to government relations, including the relevant percentage of staff costs involved in external activities.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
By its registration the organisation has signed up to the Transparency Register Code of Conduct. All eni employees are also subject to a code of conduct. Furthermore, procedures are in place for those staff members that have relations with public bodies.