Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Eni S.p.A.

Identifikační číslo v rejstříku: 99578067285-35
Datum registrace: 29/11/2011 11:59:50

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 03/11/2014 14:10:40
Datum poslední roční aktualizace je: 03/11/2014 14:10:40

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Eni S.p.A.

Publicly Listed Corporation

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Piazzale E. Mattei, 1
00144 Rome
ITÁLIE

(+39) 0659821

(+) 

Brussels Government Affairs Office:
Av des Arts, 56
1000 Brussels
+32 2 511 23 44
+32 2 357 26 90

    Osoba s právní odpovědností

pan  Claudio Descalzi

Chief Executive Officer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Fabio Marchetti

Head of European Government Affairs - VP

    Cíle a úkoly

Eni is a major integrated energy company, committed to
growth in the activities of finding, producing, transporting, transforming and marketing oil and gas.

celosvětové

    Činnosti

Eni is interested in all European policy areas that directly and indirectly have an impact on the Energy sector.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

5

Secretaries are not included.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
ALESSANDRA BORELLA 23/08/2014 18/08/2015
Vincenzo CONFORTI 29/08/2014 25/08/2015
Paolo Pellicano' 08/01/2015 06/01/2016
Fabio MARCHETTI 20/01/2015 15/01/2016
Maria Anais Rossi 21/01/2015 19/01/2016
Camilla Pedrini 09/01/2015 07/01/2016

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

OGP (Oil and gas Producers)
Eurogas
FuelsEurope
Confindustria (Brussels)
EFET
TABC

    Finanční údaje

01/2014  -  11/2014

>= 350 000  € a < 400 000  €

0 €

0 €

According to the criteria provided by transparency principles, the financial data set out in section 2 corresponds to the approximate value of Eni's Brussels office activities directly related to government relations, including the relevant percentage of staff costs involved in external activities.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
By its registration the organisation has signed up to the Transparency Register Code of Conduct