Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Association of the European Self-Medication Industry

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 99565011637-64
Data rejestracji: 04/05/2009 17:17:26

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 05/03/2015 13:41:39
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 05/03/2015 13:41:39
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 05/03/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Association of the European Self-Medication Industry

AESGP

ASBL

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

avenue de Tervuren, 7
B-1040 Brussels
BELGIA

(+32) 2 735 51 30

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Hubertus Cranz

Director General

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Hubertus Cranz

Director General

    Cele i zakres obowiązków

AESGP represents the manufacturers of non-prescription medicines, food supplements and self-care medical devices in Europe.
The mission of AESGP is to ensure a sustainable positive climate for self-care.
The key objectives of AESGP are:
- to establish the most comprehensive data and knowledge base on self-care related issues in Europe
- to keep membership fully informed on important European and worldwide developments in the area of non-prescription medicines, food supplements and self-care medical devices
- to ensure that self-care is considered to play a valuable role in healthcare as a positive and cost effective contributor to the health and well-being of Europe’s citizens
- to establish a positive image and reputation of the self-care industry, amongst its partners and the community at large, as a reliable and trustworthy provider of self-care solutions
- to achieve the adoption and implementation of a balanced and proportionate regulatory and economic framework that facilitates innovation and rapid market access for self-care products in a consistent way across Europe.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Activities in the areas of pharmaceutical/food supplements/medical devices legislation and regulation and health policy

Organisation of Annual Meetings

Publications on topics relevant for the association

Further details available at: www.aesgp.eu


 

Health Policy Forum

Stakeholder Consultative Platform of the European Food Safety Authority

Advisory Group on the Food Chain, Animal and Plant Health

Corporate responsibility in the pharmaceutical industry

Nie

Nie

.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 2   50%: 3   25%: 1

6

3,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Kinga Adamaszwili 05/11/2014 03/11/2015
Hubertus Cranz 17/05/2014 15/05/2015
Miranda Moussa 22/10/2014 20/10/2015

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • handel
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • środowisko
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

http://www.aesgp.eu/about-us/members/

AESGP represents its members in the World Self-Medication Industry (WSMI), which represents the views of the self-care industry on a worldwide level and enjoys non-governmental status with the World Health Organization.
AESGP is in contact with all relevant organisations in its area of activity.

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

100 000 €–199 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.