Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Association of the European Self-Medication Industry

Numer identyfikacyjny w rejestrze 99565011637-64
Data rejestracji: 09-05-04 17:17:26

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-04-07 10:48:22
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-04-07 10:48:22


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Association of the European Self-Medication Industry
Nazwa skrócona: AESGP
Status prawny: ASBL
Strona internetowa: http://www.aesgp.eu

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Hubertus Cranz
Pełniona funkcja: Director General

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Hubertus Cranz
Pełniona funkcja: Director General

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: avenue de Tervuren  7
B-1040 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 2 735 51 30
Numer faksu: (+32) 2 735 52 22
Inne dane kontaktowe: E-mail: info@aesgp.eu

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: AESGP represents the manufacturers of non-prescription medicines, food supplements and self-care medical devices in Europe.
The mission of AESGP is to ensure a sustainable positive climate for self-care.
The key objectives of AESGP are:
- to establish the most comprehensive data and knowledge base on self-care related issues in Europe
- to keep membership fully informed on important European and worldwide developments in the area of non-prescription medicines, food supplements and self-care medical devices
- to ensure that self-care is considered to play a valuable role in healthcare as a positive and cost effective contributor to the health and well-being of Europe’s citizens
- to establish a positive image and reputation of the self-care industry, amongst its partners and the community at large, as a reliable and trustworthy provider of self-care solutions
- to achieve the adoption and implementation of a balanced and proportionate regulatory and economic framework that facilitates innovation and rapid market access for self-care products in a consistent way across Europe.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 8
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Kinga Adamaszwili 13-10-16 14-10-14
Hubertus Cranz 14-05-17 15-05-15
Miranda Moussa 13-10-25 14-10-23

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Activities in the areas of pharmaceutical/food supplements/medical devices legislation and health policy.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
AESGP represents its members in the World Self-Medication Industry (WSMI), which represents the views of the self-care industry on a worldwide level and enjoys non-governmental status with the World Health Organization.
AESGP is in contact with all relevant organisations in its area of activity.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 100000  €–150000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.