Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Association of the European Self-Medication Industry

Identifikavimo numeris Registre: 99565011637-64
Registracijos data: 04/05/2009 17:17:26

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/03/2015 14:42:11
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 16/03/2015 14:42:11
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 16/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Association of the European Self-Medication Industry

AESGP

ASBL

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

avenue de Tervuren, 7
B-1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 2 735 51 30

    Teisiškai atsakingas asmuo

Hubertus Cranz

Director General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Hubertus Cranz

Director General

    Tikslai ir uždaviniai

AESGP represents the manufacturers of non-prescription medicines, food supplements and self-care medical devices in Europe.
The mission of AESGP is to ensure a sustainable positive climate for self-care.
The key objectives of AESGP are:
- to establish the most comprehensive data and knowledge base on self-care related issues in Europe
- to keep membership fully informed on important European and worldwide developments in the area of non-prescription medicines, food supplements and self-care medical devices
- to ensure that self-care is considered to play a valuable role in healthcare as a positive and cost effective contributor to the health and well-being of Europe’s citizens
- to establish a positive image and reputation of the self-care industry, amongst its partners and the community at large, as a reliable and trustworthy provider of self-care solutions
- to achieve the adoption and implementation of a balanced and proportionate regulatory and economic framework that facilitates innovation and rapid market access for self-care products in a consistent way across Europe.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Activities in the areas of pharmaceutical/food supplements/medical devices legislation and regulation and health policy

Organisation of Annual Meetings

Publications on topics relevant for the association

Further details available at: www.aesgp.eu


 

Health Policy Forum

Stakeholder Consultative Platform of the European Food Safety Authority

EUnetHTA Stakeholder Forum

eHealth Stakeholder Group

Advisory Group on the Food Chain, Animal and Plant Health

Corporate responsibility in the pharmaceutical industry

The Borderline and Classification Medical Devices Expert Group

The Medical Devices Expert Group

The Clinical Investigation and Evaluation Working Group

The Vigilance Medical Devices Expert Group

The Eudamed Working Group

The New and Emerging Technologies Working Group

The Unique Device Identification (UDI) Working Group

The Software Working Group

Non

Non

.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 2   50%: 3   25%: 1

6

3,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Kinga Adamaszwili 05/11/2014 03/11/2015
Hubertus Cranz 17/05/2014 15/05/2015
Miranda Moussa 22/10/2014 20/10/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

http://www.aesgp.eu/about-us/members/

AESGP represents its members in the World Self-Medication Industry (WSMI), which represents the views of the self-care industry on a worldwide level and enjoys non-governmental status with the World Health Organization.
AESGP is in contact with all relevant organisations in its area of activity.

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ir < 199 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.