Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Association of the European Self-Medication Industry

Identifikavimo numeris Registre: 99565011637-64
Registracijos data: 09.5.4 17.17.26

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.7 10.48.22
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.7 10.48.22


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Association of the European Self-Medication Industry
Akronimas: AESGP
Teisinis statusas: ASBL
Svetainė: http://www.aesgp.eu

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Hubertus Cranz
Pareigos: Director General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Hubertus Cranz
Pareigos: Director General

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: avenue de Tervuren  7
B-1040 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 2 735 51 30
Faksas: (+32) 2 735 52 22
Papildoma kontaktinė informacija: E-mail: info@aesgp.eu

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: AESGP represents the manufacturers of non-prescription medicines, food supplements and self-care medical devices in Europe.
The mission of AESGP is to ensure a sustainable positive climate for self-care.
The key objectives of AESGP are:
- to establish the most comprehensive data and knowledge base on self-care related issues in Europe
- to keep membership fully informed on important European and worldwide developments in the area of non-prescription medicines, food supplements and self-care medical devices
- to ensure that self-care is considered to play a valuable role in healthcare as a positive and cost effective contributor to the health and well-being of Europe’s citizens
- to establish a positive image and reputation of the self-care industry, amongst its partners and the community at large, as a reliable and trustworthy provider of self-care solutions
- to achieve the adoption and implementation of a balanced and proportionate regulatory and economic framework that facilitates innovation and rapid market access for self-care products in a consistent way across Europe.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 8
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Miranda Moussa 13.10.25 14.10.23
Hubertus Cranz 14.5.17 15.5.15

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Activities in the areas of pharmaceutical/food supplements/medical devices legislation and health policy.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
AESGP represents its members in the World Self-Medication Industry (WSMI), which represents the views of the self-care industry on a worldwide level and enjoys non-governmental status with the World Health Organization.
AESGP is in contact with all relevant organisations in its area of activity.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.