Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Umeå Centre for Global Health Research

Id-nummer i registret: 99458942729-22
Registreringsdag: 2009-12-08 13:07:08

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-25 07:47:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-25 07:47:03


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Umeå Centre for Global Health Research
Förkortning: UCGHR
Associationsform (rättslig ställning): Part of Umeå University, a public university in Sweden
Webbplats: http://www.globalhealthresearch.net

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Akademiska institutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Peter Byass
Befattning: Professor, Director of UCGHR

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Peter Byass
Befattning: Professor, Director of UCGHR

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Umeå University  -
90187 Umeå
SVERIGE
Telefon: (+46) 907853345
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Research and postgraduate training in global health
Organisationens intressen är:
  • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 50
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Global Health

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Folkhälsa

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 100
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
  • SVERIGE

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 4 000 000
därav offentlig finansiering: 4 000 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag: 2 000 000
- nationella källor: 2 000 000
- regionala/lokala källor:
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.