Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Umeå Centre for Global Health Research

Identifikačné číslo v Registri: 99458942729-22
Dátum registrácie: 8.12.2009 13:07:08

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 25.11.2013 7:47:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 25.11.2013 7:47:03


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Umeå Centre for Global Health Research
Skratka: UCGHR
Právna forma: Part of Umeå University, a public university in Sweden
Internetová stránka: http://www.globalhealthresearch.net

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Akademické inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Peter Byass
Funkcia: Professor, Director of UCGHR

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Peter Byass
Funkcia: Professor, Director of UCGHR

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Umeå University  -
90187 Umeå
ŠVÉDSKO
Telefónne číslo: (+46) 907853345
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Research and postgraduate training in global health
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 50
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Global Health

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Verejné zdravie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 100
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
  • ŠVÉDSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 4 000 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 4 000 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 2 000 000
- zo štátnych zdrojov: 2 000 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov:
- dary:
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.