Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Hewlett-Packard

Identifikacijska številka v Registru: 99346002337-55
Datum registracije: 25.9.09 17:27:03

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 23.9.14 10:35:41
Datum zadnje letne spremembe: 23.9.14 10:35:41


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Hewlett-Packard
Kratica: HP
Pravni status: Company
Spletna stran: http://www.hp.com

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Meg Whitman
Položaj: President and Chief Executive Officer

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Irena Bednarich
Položaj: Corporate Affairs Director

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Hanover Street  3000
94304-1185 Palo Alto, California
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
Telefon: (+1650) 8571501
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: HP Belgium BVBA/SPRL
EU Government Affairs
Hermeslaan 1A, Hermes Plaza
1831 Diegem
Belgium

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: HP is a technology company that operates in more than 170 countries around the world. We explore how technology and services can help people and companies address their problems and challenges, and realize their possibilities, aspirations and dreams. We apply new thinking and ideas to create more simple, valuable and trusted experiences with technology, continuously improving the way our customers live and work.
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 10
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Irena Bednarich 19.12.13 17.12.14

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


HP is committed to contributing to the policy-making process of the EU by offering its technical expertise and market insights on issues which impact HP and the ICT industry.

Our engagement is on a range of issues including research and development, intellectual property, European competitiveness, trade, climate change and environment, energy, labour laws, health care, standards, data privacy, regional policy, consumer policy and information security.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Regionalna politika
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
American Chamber of Commerce EU
Digital Europe
EuroVAprint
EURIMAG
European American Business Council (EABC)
Lisbon Council
Transatlantic Policy Network
AIM

Finančni podatki

Finančno leto: 11/2012 - 11/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 450000  € in < 500000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 16.771.031 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

The financial information given above is based on the costs associated staffing and running HP's public policy office in Brussels. It includes membership organisation costs and external consultant costs that assist our work.

HP's net turnover for FY12 was US$112.3 billion

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.