Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Hewlett-Packard

Identifikačné číslo v Registri: 99346002337-55
Dátum registrácie: 25/09/2009 17:27:03

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 23/09/2014 10:35:41
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23/09/2014 10:35:41

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Hewlett-Packard

HP

Company

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Hanover Street, 3000
94304-1185 Palo Alto, California
SPOJENÉ ŠTÁTY

(+1650) 8571501

(+) 

HP Belgium BVBA/SPRL
EU Government Affairs
Hermeslaan 1A, Hermes Plaza
1831 Diegem
Belgium

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Meg Whitman

President and Chief Executive Officer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Irena Bednarich

Corporate Affairs Director

    Ciele a poslanie

HP is a technology company that operates in more than 170 countries around the world. We explore how technology and services can help people and companies address their problems and challenges, and realize their possibilities, aspirations and dreams. We apply new thinking and ideas to create more simple, valuable and trusted experiences with technology, continuously improving the way our customers live and work.

svetovej

    Činnosti

HP is committed to contributing to the policy-making process of the EU by offering its technical expertise and market insights on issues which impact HP and the ICT industry.

Our engagement is on a range of issues including research and development, intellectual property, European competitiveness, trade, climate change and environment, energy, labour laws, health care, standards, data privacy, regional policy, consumer policy and information security.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

10

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

American Chamber of Commerce EU
Digital Europe
EuroVAprint
EURIMAG
European American Business Council (EABC)
Lisbon Council
Transatlantic Policy Network
AIM

    Finančné údaje

11/2012  -  11/2013

>= 450 000  € a < 500 000  €

16 771 031 €

0 €

The financial information given above is based on the costs associated staffing and running HP's public policy office in Brussels. It includes membership organisation costs and external consultant costs that assist our work.

HP's net turnover for FY12 was US$112.3 billion

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.