Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Irish Co-operative Organisation Society Ltd.

Identifikacijska številka v Registru: 99345863205-62
Datum registracije: 11/02/2010 11:07:47

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 29/01/2014 11:59:16
Datum zadnje letne spremembe: 29/01/2014 11:59:16

Ta zapis je v obliki prejšnjega registra. Ko bo subjekt naslednjič posodabljal podatke, bo oblika spremenjena.
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/04/2015

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Irish Co-operative Organisation Society Ltd.

ICOS

National Representative Organisation

    Oddelek registracije

II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja

Panožna, gospodarska in poklicna združenja

    Kontaktni podatki

Merrion Square, 84
2 Dublin
IRSKA

(+353) 16764783

(+) 

Conor Mulvihill
European Affairs Executive
Irish Co-operative Organisation Society Ltd.
Rue de Treves 61
B-1040 Brussels
Belgium
Tel: +32 (0) 22310685
Fax: +32 (0) 22310698

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Seamus O'Donohoe

CEO

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Conor Mulvihill

European Affairs Executive

    Cilji in naloge

The Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) is a co-operative umbrella organisation that serves and promotes commercial co-operative businesses and enterprise across multiple sections of the Irish economy.

Our mission is: Generating leadership, competitiveness and value through stronger co-operation and world class service.

Within ICOS we aim to embrace the pioneering, innovative and tenacious spirit of our founding members to help strengthen our co-operatives operating in today's commercial and competitive world. Our core values are vision, leadership and value.

ICOS member co-operatives collectively have over 150,000 individual members, employ >12,000 people in Ireland (a further 24,000 abroad) and has combined turnover of €10 billion. Starting from agriculture co-op roots, and the vision of our founding President, Sir Horace Plunkett in 1894; ICOS today has evolved to serve the co-operative sector in seven core categories, namely:

Advisory and Education Related Co-ops
Community Oriented, Culture & Leisure Co-ops
Food, Fishing & Beverage Co-ops
Livestock Sector Co-ops
Multipurpose Dairy Co-ops
Store, Trade & Wholesale Co-ops
Service Related Co-ops

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti

European Legislation affecting Irish Co-ops

Promotion Policy

Animal Welfare

Environment Policy

Increased focus on Innovation in the Irish Agri Indusrty

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

1

The ICOS European office has been a permanent fixture for over 40 years, as long as Ireland has been a member of the EC.

It has always interacted with all of the European Institutions and a proactive, constructive and professional way.

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil

    Članstvo in povezanost z mrežami

ICOS is a member of COGECA, the General Confederation for Agriculture Co-operatives in the European Union.
www.copa-cogeca.eu

    Finančni podatki

01/2013  -  01/2014

< 50.000  €

0 €

0 €

No direct grants from the office from the EU.


The ICOS EU office is fully funded by member organizations through their annual subscription to ICOS.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.