Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Irish Co-operative Organisation Society Ltd.

Identifikacijska številka v Registru: 99345863205-62
Datum registracije: 11/02/2010 11:07:47

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 04/08/2015 15:59:59
Datum zadnje letne spremembe: 04/08/2015 15:59:59
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 04/08/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Irish Co-operative Organisation Society Ltd.

ICOS

National Representative Organisation

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Merrion Square, 84
2 Dublin
IRSKA

(+353) 16764783

Floor 7
Rue Treves 61
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 22310685

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Seamus O'Donohoe

CEO

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Conor Mulvihill

European Affairs Executive

    Cilji in naloge

The Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) is a co-operative umbrella organisation that serves and promotes commercial co-operative businesses and enterprise across multiple sections of the Irish economy.

Our mission is: Generating leadership, competitiveness and value through stronger co-operation and world class service.

Within ICOS we aim to embrace the pioneering, innovative and tenacious spirit of our founding members to help strengthen our co-operatives operating in today's commercial and competitive world. Our core values are vision, leadership and value.

ICOS member co-operatives collectively have over 150,000 individual members, employ >12,000 people in Ireland (a further 24,000 abroad) and has combined turnover of €10 billion. Starting from agriculture co-op roots, and the vision of our founding President, Sir Horace Plunkett in 1894; ICOS today has evolved to serve the co-operative sector in seven core categories, namely:

Advisory and Education Related Co-ops
Community Oriented, Culture & Leisure Co-ops
Food, Fishing & Beverage Co-ops
Livestock Sector Co-ops
Multipurpose Dairy Co-ops
Store, Trade & Wholesale Co-ops
Service Related Co-ops

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Agri and related dossiers


 

Agri Related HLGs

Sometimes on trade, agri and Indusrtry

Agri Civil Dialouge Groups

Ne

Ne

European Legislation affecting Irish Co-ops

Promotion Policy

Animal Welfare

Environment Policy

Increased focus on Innovation in the Irish Agri Indusrty

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1  

1

1

The ICOS European office has been a permanent fixture for over 40 years, as long as Ireland has been a member of the EC.

It has always interacted with all of the European Institutions and a proactive, constructive and professional way.

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Conor MULVIHILL 07/08/2015 04/08/2016

    Interesna področja

 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil

    Članstvo in povezanost z mrežami

ICOS is a member of COGECA, the General Confederation for Agriculture Co-operatives in the European Union.
www.copa-cogeca.eu

    Finančni podatki

01/2013  -  01/2014

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

No direct grants to the office from the EU.


The ICOS EU office is fully funded by member organizations through their annual subscription to ICOS.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.