Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Irish Co-operative Organisation Society Ltd.

Identifikavimo numeris Registre: 99345863205-62
Registracijos data: 11/02/2010 11:07:47

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 29/01/2014 11:59:16
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 29/01/2014 11:59:16

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Irish Co-operative Organisation Society Ltd.

ICOS

National Representative Organisation

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Merrion Square, 84
2 Dublin
AIRIJA

(+353) 16764783

(+) 

Conor Mulvihill
European Affairs Executive
Irish Co-operative Organisation Society Ltd.
Rue de Treves 61
B-1040 Brussels
Belgium
Tel: +32 (0) 22310685
Fax: +32 (0) 22310698

    Teisiškai atsakingas asmuo

Seamus O'Donohoe

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Conor Mulvihill

European Affairs Executive

    Tikslai ir uždaviniai

The Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) is a co-operative umbrella organisation that serves and promotes commercial co-operative businesses and enterprise across multiple sections of the Irish economy.

Our mission is: Generating leadership, competitiveness and value through stronger co-operation and world class service.

Within ICOS we aim to embrace the pioneering, innovative and tenacious spirit of our founding members to help strengthen our co-operatives operating in today's commercial and competitive world. Our core values are vision, leadership and value.

ICOS member co-operatives collectively have over 150,000 individual members, employ >12,000 people in Ireland (a further 24,000 abroad) and has combined turnover of €10 billion. Starting from agriculture co-op roots, and the vision of our founding President, Sir Horace Plunkett in 1894; ICOS today has evolved to serve the co-operative sector in seven core categories, namely:

Advisory and Education Related Co-ops
Community Oriented, Culture & Leisure Co-ops
Food, Fishing & Beverage Co-ops
Livestock Sector Co-ops
Multipurpose Dairy Co-ops
Store, Trade & Wholesale Co-ops
Service Related Co-ops

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Veikla

European Legislation affecting Irish Co-ops

Promotion Policy

Animal Welfare

Environment Policy

Increased focus on Innovation in the Irish Agri Indusrty

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

1

The ICOS European office has been a permanent fixture for over 40 years, as long as Ireland has been a member of the EC.

It has always interacted with all of the European Institutions and a proactive, constructive and professional way.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Conor Mulvihill 31/01/2014 29/01/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

ICOS is a member of COGECA, the General Confederation for Agriculture Co-operatives in the European Union.
www.copa-cogeca.eu

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  01/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

No direct grants from the office from the EU.


The ICOS EU office is fully funded by member organizations through their annual subscription to ICOS.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.