Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Irish Co-operative Organisation Society Ltd.

Identifikavimo numeris Registre: 99345863205-62
Registracijos data: 11/02/2010 11:07:47

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 23/02/2015 12:01:56
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 23/02/2015 12:01:56
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 23/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Irish Co-operative Organisation Society Ltd.

ICOS

National Representative Organisation

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Merrion Square, 84
2 Dublin
AIRIJA

(+353) 16764783

Floor 7
Rue Treves 61
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 22310685

    Teisiškai atsakingas asmuo

Seamus O'Donohoe

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Conor Mulvihill

European Affairs Executive

    Tikslai ir uždaviniai

The Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) is a co-operative umbrella organisation that serves and promotes commercial co-operative businesses and enterprise across multiple sections of the Irish economy.

Our mission is: Generating leadership, competitiveness and value through stronger co-operation and world class service.

Within ICOS we aim to embrace the pioneering, innovative and tenacious spirit of our founding members to help strengthen our co-operatives operating in today's commercial and competitive world. Our core values are vision, leadership and value.

ICOS member co-operatives collectively have over 150,000 individual members, employ >12,000 people in Ireland (a further 24,000 abroad) and has combined turnover of €10 billion. Starting from agriculture co-op roots, and the vision of our founding President, Sir Horace Plunkett in 1894; ICOS today has evolved to serve the co-operative sector in seven core categories, namely:

Advisory and Education Related Co-ops
Community Oriented, Culture & Leisure Co-ops
Food, Fishing & Beverage Co-ops
Livestock Sector Co-ops
Multipurpose Dairy Co-ops
Store, Trade & Wholesale Co-ops
Service Related Co-ops

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Agri and related dossiers


 

Agri Related HLGs

Sometimes on trade, agri and Indusrtry

Agri Civil Dialouge Groups

Non

Non

European Legislation affecting Irish Co-ops

Promotion Policy

Animal Welfare

Environment Policy

Increased focus on Innovation in the Irish Agri Indusrty

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1  

1

1

The ICOS European office has been a permanent fixture for over 40 years, as long as Ireland has been a member of the EC.

It has always interacted with all of the European Institutions and a proactive, constructive and professional way.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

ICOS is a member of COGECA, the General Confederation for Agriculture Co-operatives in the European Union.
www.copa-cogeca.eu

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

No direct grants to the office from the EU.


The ICOS EU office is fully funded by member organizations through their annual subscription to ICOS.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.