Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Irish Co-operative Organisation Society Ltd.

Identifikavimo numeris Registre: 99345863205-62
Registracijos data: 10.2.11 11.07.47

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.29 11.59.16
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.29 11.59.16


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Irish Co-operative Organisation Society Ltd.
Akronimas: ICOS
Teisinis statusas: National Representative Organisation
Svetainė: http://icos.ie

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Seamus O'Donohoe
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Conor Mulvihill
Pareigos: European Affairs Executive

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Merrion Square  84
2 Dublin
AIRIJA
Telefono numeris: (+353) 16764783
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Conor Mulvihill
European Affairs Executive
Irish Co-operative Organisation Society Ltd.
Rue de Treves 61
B-1040 Brussels
Belgium
Tel: +32 (0) 22310685
Fax: +32 (0) 22310698

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Irish Co-operative Organisation Society (ICOS) is a co-operative umbrella organisation that serves and promotes commercial co-operative businesses and enterprise across multiple sections of the Irish economy.

Our mission is: Generating leadership, competitiveness and value through stronger co-operation and world class service.

Within ICOS we aim to embrace the pioneering, innovative and tenacious spirit of our founding members to help strengthen our co-operatives operating in today's commercial and competitive world. Our core values are vision, leadership and value.

ICOS member co-operatives collectively have over 150,000 individual members, employ >12,000 people in Ireland (a further 24,000 abroad) and has combined turnover of €10 billion. Starting from agriculture co-op roots, and the vision of our founding President, Sir Horace Plunkett in 1894; ICOS today has evolved to serve the co-operative sector in seven core categories, namely:

Advisory and Education Related Co-ops
Community Oriented, Culture & Leisure Co-ops
Food, Fishing & Beverage Co-ops
Livestock Sector Co-ops
Multipurpose Dairy Co-ops
Store, Trade & Wholesale Co-ops
Service Related Co-ops
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija: The ICOS European office has been a permanent fixture for over 40 years, as long as Ireland has been a member of the EC.

It has always interacted with all of the European Institutions and a proactive, constructive and professional way.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Conor Mulvihill 14.1.31 15.1.29

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


European Legislation affecting Irish Co-ops

Promotion Policy

Animal Welfare

Environment Policy

Increased focus on Innovation in the Irish Agri Indusrty

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
ICOS is a member of COGECA, the General Confederation for Agriculture Co-operatives in the European Union.
www.copa-cogeca.eu

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 01/2014
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

No direct grants from the office from the EU.


The ICOS EU office is fully funded by member organizations through their annual subscription to ICOS.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.