Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Society of Audiovisual Authors

Identifikačné číslo v Registri: 99336382936-11
Dátum registrácie: 04/01/2010 16:30:23

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/04/2015 15:03:42
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/04/2015 15:03:42
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Society of Audiovisual Authors

SAA

scrl (Belgian law)

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Rue du Prince Royal, 87
1050 Brussels
BELGICKO

(+0032) 02 894 93 30

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Cécile Despringre

Executive Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Cécile Despringre

Executive Director

    Ciele a poslanie

About SAA
The Society of Audiovisual Authors (SAA) is the grouping of Audiovisual Authors’ Collective Management Societies in Europe. Through its 25 members in 18 countries, it currently represents 120,000 screenwriters and directors of films, TV programmes and other audiovisual works. The organisation’s objectives are:

• To defend and strengthen the economic and moral rights of audiovisual authors (screenwriters and directors);
• To develop, promote and facilitate the management of rights by member societies;
• To secure fair remuneration for audiovisual authors for every use of their works.

SAA was established in 2010 because of a perceived need to strengthen the legal position of audiovisual authors (screenwriters and directors) and to lobby for a fair, transparent and harmonised system of remuneration for the digital use of films and other audiovisual programmes.

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Copyright/authors’ rights and broader Intellectual Property Policy
Cultural policy
Audiovisual policy
Taxation policy
Trade policy

SAA White Paper on Audiovisual Authors' rights and remuneration, published on 23 March 2015: http://www.saa-authors.eu/en/news/168/SAA-White-Paper-download;
SAA White Paper launch on 23 March 2015 at Solvay Library;
SAA, FERA and FSE Manifesto on Putting Authors back at the Heart of culture & copyright: http://www.saa-authors.eu/en/news/147/SAA-FERA--FSE----7-ways-to-put-authors-back-at-the-heart-of-culture--copyright


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

SAA drafted written contributions to the following consultations:

- European Commission consultation on Copyright, December 2013
- European Commission consultation on converged media, August 2013
- Collective Rights Management Directive, April 2014
- European Parliament resolution on private copying levies
- Participant in the Licences for Europe stakeholder dialogue, 2013

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2   75%: 1   50%: 1  

4

3,2

http://www.saa-authors.eu/en/8/SAA-Team

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Cécile DESPRINGRE 12/11/2014 10/11/2015
James Taylor 11/11/2014 07/11/2015
Mélanie Amilhat 20/01/2015 15/01/2016

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Informačná spoločnosť
  • Kultúra
  • Obchod
  • Vnútorný trh

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Member organisations: http://www.saa-authors.eu/en/members/

SAA is not a member of any formal associations/(con)federations/networks or other bodies. We do collaborate with other European organisations on an ad hoc basis and are an observer of the EU Observatory on Infringements of IP rights.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € a < 399 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.