Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Society of Audiovisual Authors

Identifikačné číslo v Registri: 99336382936-11
Dátum registrácie: 04/01/2010 16:30:23

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/12/2013 09:44:05
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/12/2013 09:44:05

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Society of Audiovisual Authors

SAA

scrl (Belgian law)

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Rue du Prince Royal, 87
1050 Brussels
BELGICKO

(+0032) 02 894 93 30

(+0032) 02 894 93 34

info@saa-authors.eu

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Cécile Despringre

Executive Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Cécile Despringre

Executive Director

    Ciele a poslanie

About SAA
The Society of Audiovisual Authors (SAA) is the grouping of Audiovisual Authors’ Collective Management Societies in Europe. Through its 25 members in 18 countries, it currently represents 120,000 screenwriters and directors of films, TV programmes and other audiovisual works. The organisation’s objectives are:

• To defend and strengthen the economic and moral rights of audiovisual authors (screenwriters and directors);
• To develop, promote and facilitate the management of rights by member societies;
• To secure fair remuneration for audiovisual authors for every use of their works.

SAA was established in 2010 because of a perceived need to strengthen the legal position of audiovisual authors (screenwriters and directors) and to lobby for a fair, transparent and harmonised system of remuneration for the digital use of films and other audiovisual programmes.

európskej

    Činnosti

SAA drafted written contributions to the following consultations:

- 1st meeting of the Media intergroup of the European Parliament, chaired by Jean-Marie Cavada, French conservative MEP on February 2010.
- European Commission Green Paper – Unlocking the potential of cultural and creative industries, July 2010.
- European Commission consultation on behalf of the Reflection Group (Comité des Sages) on boosting cultural heritage online in Europe, September 2010.
- European Commission consultation on the implementation of the Electronic Commerce Directive (200/31/EC) on November 2010.
- European Commission consultation on the future of the MEDIA programme after 2013.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

3

http://www.saa-authors.eu/en/8/SAA-Team

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Cécile DESPRINGRE 12/11/2014 10/11/2015
James Taylor 11/11/2014 07/11/2015
Mélanie Amilhat 20/01/2015 15/01/2016

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Informačná spoločnosť
  • Kultúra
  • Vnútorný trh

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2012  -  12/2012

>= 200 000  € a < 250 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.