Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Society of Audiovisual Authors

Identifikavimo numeris Registre: 99336382936-11
Registracijos data: 04/01/2010 16:30:23

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/12/2013 09:44:05
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/12/2013 09:44:05

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Society of Audiovisual Authors

SAA

scrl (Belgian law)

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Rue du Prince Royal, 87
1050 Brussels
BELGIJA

(+0032) 02 894 93 30

(+0032) 02 894 93 34

info@saa-authors.eu

    Teisiškai atsakingas asmuo

Cécile Despringre

Executive Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Cécile Despringre

Executive Director

    Tikslai ir uždaviniai

About SAA
The Society of Audiovisual Authors (SAA) is the grouping of Audiovisual Authors’ Collective Management Societies in Europe. Through its 25 members in 18 countries, it currently represents 120,000 screenwriters and directors of films, TV programmes and other audiovisual works. The organisation’s objectives are:

• To defend and strengthen the economic and moral rights of audiovisual authors (screenwriters and directors);
• To develop, promote and facilitate the management of rights by member societies;
• To secure fair remuneration for audiovisual authors for every use of their works.

SAA was established in 2010 because of a perceived need to strengthen the legal position of audiovisual authors (screenwriters and directors) and to lobby for a fair, transparent and harmonised system of remuneration for the digital use of films and other audiovisual programmes.

Europos

    Veikla

SAA drafted written contributions to the following consultations:

- 1st meeting of the Media intergroup of the European Parliament, chaired by Jean-Marie Cavada, French conservative MEP on February 2010.
- European Commission Green Paper – Unlocking the potential of cultural and creative industries, July 2010.
- European Commission consultation on behalf of the Reflection Group (Comité des Sages) on boosting cultural heritage online in Europe, September 2010.
- European Commission consultation on the implementation of the Electronic Commerce Directive (200/31/EC) on November 2010.
- European Commission consultation on the future of the MEDIA programme after 2013.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

3

http://www.saa-authors.eu/en/8/SAA-Team

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Cécile DESPRINGRE 12/11/2014 10/11/2015
James Taylor 11/11/2014 07/11/2015
Mélanie Amilhat 20/01/2015 15/01/2016

    Interesų sritys

  • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
  • Informacinė visuomenė
  • Kultūra
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2012  -  12/2012

>= 200 000  € ir < 250 000  €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.