Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Society of Audiovisual Authors

Identifikavimo numeris Registre: 99336382936-11
Registracijos data: 04/01/2010 16:30:23

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 27/04/2015 15:03:42
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/04/2015 15:03:42
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Society of Audiovisual Authors

SAA

scrl (Belgian law)

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Rue du Prince Royal, 87
1050 Brussels
BELGIJA

(+0032) 02 894 93 30

    Teisiškai atsakingas asmuo

Cécile Despringre

Executive Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Cécile Despringre

Executive Director

    Tikslai ir uždaviniai

About SAA
The Society of Audiovisual Authors (SAA) is the grouping of Audiovisual Authors’ Collective Management Societies in Europe. Through its 25 members in 18 countries, it currently represents 120,000 screenwriters and directors of films, TV programmes and other audiovisual works. The organisation’s objectives are:

• To defend and strengthen the economic and moral rights of audiovisual authors (screenwriters and directors);
• To develop, promote and facilitate the management of rights by member societies;
• To secure fair remuneration for audiovisual authors for every use of their works.

SAA was established in 2010 because of a perceived need to strengthen the legal position of audiovisual authors (screenwriters and directors) and to lobby for a fair, transparent and harmonised system of remuneration for the digital use of films and other audiovisual programmes.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Copyright/authors’ rights and broader Intellectual Property Policy
Cultural policy
Audiovisual policy
Taxation policy
Trade policy

SAA White Paper on Audiovisual Authors' rights and remuneration, published on 23 March 2015: http://www.saa-authors.eu/en/news/168/SAA-White-Paper-download;
SAA White Paper launch on 23 March 2015 at Solvay Library;
SAA, FERA and FSE Manifesto on Putting Authors back at the Heart of culture & copyright: http://www.saa-authors.eu/en/news/147/SAA-FERA--FSE----7-ways-to-put-authors-back-at-the-heart-of-culture--copyright


 

Non

Non

Non

Non

Non

SAA drafted written contributions to the following consultations:

- European Commission consultation on Copyright, December 2013
- European Commission consultation on converged media, August 2013
- Collective Rights Management Directive, April 2014
- European Parliament resolution on private copying levies
- Participant in the Licences for Europe stakeholder dialogue, 2013

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 2   75%: 1   50%: 1  

4

3,2

http://www.saa-authors.eu/en/8/SAA-Team

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Cécile DESPRINGRE 12/11/2014 10/11/2015
Mélanie Amilhat 20/01/2015 15/01/2016
James Taylor 11/11/2014 07/11/2015

    Interesų sritys

  • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
  • Informacinė visuomenė
  • Kultūra
  • Prekyba
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Member organisations: http://www.saa-authors.eu/en/members/

SAA is not a member of any formal associations/(con)federations/networks or other bodies. We do collaborate with other European organisations on an ad hoc basis and are an observer of the EU Observatory on Infringements of IP rights.

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € ir < 399 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.