Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Society of Audiovisual Authors

Tunnistenumero rekisterissä: 99336382936-11
Rekisteröintipäivä: 4.1.2010 16:30:23

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.12.2013 9:44:05
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.12.2013 9:44:05


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Society of Audiovisual Authors
Lyhenne: SAA
Organisaation oikeudellinen muoto: scrl (Belgian law)
Internet-osoite: http://saa-authors.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Cécile Despringre
Tehtävä organisaatiossa: Executive Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Cécile Despringre
Tehtävä organisaatiossa: Executive Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue du Prince Royal  87
1050 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+0032) 02 894 93 30
Faksinumero: (+0032) 02 894 93 34
Muita yhteystietoja: info@saa-authors.eu

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: About SAA
The Society of Audiovisual Authors (SAA) is the grouping of Audiovisual Authors’ Collective Management Societies in Europe. Through its 25 members in 18 countries, it currently represents 120,000 screenwriters and directors of films, TV programmes and other audiovisual works. The organisation’s objectives are:

• To defend and strengthen the economic and moral rights of audiovisual authors (screenwriters and directors);
• To develop, promote and facilitate the management of rights by member societies;
• To secure fair remuneration for audiovisual authors for every use of their works.

SAA was established in 2010 because of a perceived need to strengthen the legal position of audiovisual authors (screenwriters and directors) and to lobby for a fair, transparent and harmonised system of remuneration for the digital use of films and other audiovisual programmes.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja http://www.saa-authors.eu/en/8/SAA-Team

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Cécile DESPRINGRE 7.12.2013 5.12.2014
James Taylor 7.12.2013 5.12.2014
Mélanie Amilhat 24.5.2013 21.5.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


SAA drafted written contributions to the following consultations:

- 1st meeting of the Media intergroup of the European Parliament, chaired by Jean-Marie Cavada, French conservative MEP on February 2010.
- European Commission Green Paper – Unlocking the potential of cultural and creative industries, July 2010.
- European Commission consultation on behalf of the Reflection Group (Comité des Sages) on boosting cultural heritage online in Europe, September 2010.
- European Commission consultation on the implementation of the Electronic Commerce Directive (200/31/EC) on November 2010.
- European Commission consultation on the future of the MEDIA programme after 2013.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
  • Kulttuuri
  • Sisämarkkinat
  • Tietoyhteiskunta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 200000  € - < 250000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.