Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Society of Audiovisual Authors

Tunnistenumero rekisterissä: 99336382936-11
Rekisteröintipäivä: 04/01/2010 16:30:23

Tietoja päivitetty viimeksi: 09/12/2013 09:44:05
Edellinen vuotuinen päivitys: 09/12/2013 09:44:05

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Society of Audiovisual Authors

SAA

scrl (Belgian law)

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Yritykset ja ryhmät

    Yhteystiedot

Rue du Prince Royal, 87
1050 Brussels
BELGIA

(+0032) 02 894 93 30

(+0032) 02 894 93 34

info@saa-authors.eu

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Cécile Despringre

Executive Director

    EU-suhteista vastaava henkilö

Cécile Despringre

Executive Director

    Tavoitteet ja tehtävät

About SAA
The Society of Audiovisual Authors (SAA) is the grouping of Audiovisual Authors’ Collective Management Societies in Europe. Through its 25 members in 18 countries, it currently represents 120,000 screenwriters and directors of films, TV programmes and other audiovisual works. The organisation’s objectives are:

• To defend and strengthen the economic and moral rights of audiovisual authors (screenwriters and directors);
• To develop, promote and facilitate the management of rights by member societies;
• To secure fair remuneration for audiovisual authors for every use of their works.

SAA was established in 2010 because of a perceived need to strengthen the legal position of audiovisual authors (screenwriters and directors) and to lobby for a fair, transparent and harmonised system of remuneration for the digital use of films and other audiovisual programmes.

euroopanlaajuisia

    Toimet

SAA drafted written contributions to the following consultations:

- 1st meeting of the Media intergroup of the European Parliament, chaired by Jean-Marie Cavada, French conservative MEP on February 2010.
- European Commission Green Paper – Unlocking the potential of cultural and creative industries, July 2010.
- European Commission consultation on behalf of the Reflection Group (Comité des Sages) on boosting cultural heritage online in Europe, September 2010.
- European Commission consultation on the implementation of the Electronic Commerce Directive (200/31/EC) on November 2010.
- European Commission consultation on the future of the MEDIA programme after 2013.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

3

http://www.saa-authors.eu/en/8/SAA-Team

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Cécile DESPRINGRE 12/11/2014 10/11/2015
James Taylor 11/11/2014 07/11/2015
Mélanie Amilhat 20/01/2015 15/01/2016

    Intressialueet

  • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
  • Kulttuuri
  • Sisämarkkinat
  • Tietoyhteiskunta

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

01/2012  -  12/2012

>= 200 000  € - < 250 000  €

0 €

0 €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.