Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Society of Audiovisual Authors

Tunnusnumber registris: 99336382936-11
Registreerimise kuupäev: 04/01/2010 16:30:23

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/04/2015 15:03:42
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/04/2015 15:03:42
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Society of Audiovisual Authors

SAA

scrl (Belgian law)

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Rue du Prince Royal, 87
1050 Brussels
BELGIA

(+0032) 02 894 93 30

    Juriidiliselt vastutav isik

Cécile Despringre

Executive Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Cécile Despringre

Executive Director

    Eesmärgid ja ülesanded

About SAA
The Society of Audiovisual Authors (SAA) is the grouping of Audiovisual Authors’ Collective Management Societies in Europe. Through its 25 members in 18 countries, it currently represents 120,000 screenwriters and directors of films, TV programmes and other audiovisual works. The organisation’s objectives are:

• To defend and strengthen the economic and moral rights of audiovisual authors (screenwriters and directors);
• To develop, promote and facilitate the management of rights by member societies;
• To secure fair remuneration for audiovisual authors for every use of their works.

SAA was established in 2010 because of a perceived need to strengthen the legal position of audiovisual authors (screenwriters and directors) and to lobby for a fair, transparent and harmonised system of remuneration for the digital use of films and other audiovisual programmes.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Copyright/authors’ rights and broader Intellectual Property Policy
Cultural policy
Audiovisual policy
Taxation policy
Trade policy

SAA White Paper on Audiovisual Authors' rights and remuneration, published on 23 March 2015: http://www.saa-authors.eu/en/news/168/SAA-White-Paper-download;
SAA White Paper launch on 23 March 2015 at Solvay Library;
SAA, FERA and FSE Manifesto on Putting Authors back at the Heart of culture & copyright: http://www.saa-authors.eu/en/news/147/SAA-FERA--FSE----7-ways-to-put-authors-back-at-the-heart-of-culture--copyright


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

SAA drafted written contributions to the following consultations:

- European Commission consultation on Copyright, December 2013
- European Commission consultation on converged media, August 2013
- Collective Rights Management Directive, April 2014
- European Parliament resolution on private copying levies
- Participant in the Licences for Europe stakeholder dialogue, 2013

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2   75%: 1   50%: 1  

4

3,2

http://www.saa-authors.eu/en/8/SAA-Team

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Cécile DESPRINGRE 12/11/2014 10/11/2015
Mélanie AMILHAT 20/01/2015 15/01/2016
James TAYLOR 11/11/2014 07/11/2015

    Huvivaldkonnad

  • Audiovisuaalne ja muu meedia
  • Infoühiskond
  • Kaubandus
  • Kultuur
  • Siseturg

    Liikmed ja liikmesus

Member organisations: http://www.saa-authors.eu/en/members/

SAA is not a member of any formal associations/(con)federations/networks or other bodies. We do collaborate with other European organisations on an ad hoc basis and are an observer of the EU Observatory on Infringements of IP rights.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € ja < 399 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.