Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V.

Αριθμός μητρώου: 9922252784-95
ημερομηνία της εγγραφής: 15/12/2008 12:48:41

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 01/12/2014 17:29:14
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 01/12/2014 17:29:14

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V.

BGA

e.V.

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Am Weidendamm, 1a
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+30) 59009950

(+30) 590099551

Vertretung in Brüssel
BGA
Avenue des Nerviens 85 (3rd floor)
B-1040 Brüssel
Tel.: +3227336900

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Gerhard Handke

Hauptgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Bernd Gruner

Leiter Büro Brüssel

    Στόχοι και αποστολή

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) e.V. ist die umfassende Vertretung des deutschen Groß- und Außenhandels und des Bereichs Dienstleistungen. Als Spitzenverband der deutschen Wirtschaft vertritt und fördert er die allgemeinen berufsständischen, wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder und deren Unternehmen. Er hält dazu intensiven Kontakt zu Vertretern aus Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung sowie zu den europäischen Institutionen.

Neben der Interessenvertretung für unsere Mitglieder gegenüber Politik und Verwaltung liegt unsere Aufgabe in der Förderung von Geschäftskontakten weltweit sowie in der Betreuung der Unternehmensinteressen in allen Bereichen des Groß- und Außenhandels einschließlich ihrer Dienstleistungen.

Dem BGA sind 26 Landes- und Regionalverbände als Arbeitgeber- und Unternehmerverbände sowie 43 Bundesfachverbände als Mitgliedsverbände angeschlossen. Die Mitglieder in unseren Mitgliedsverbänden sind dynamische und international engagierte Unternehmen des Groß- und Außenhandels mit maßgeblichem Erfolg im Import und Export.

Der BGA vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf verschiedensten Ebenen und informiert über politische Initiativen und Gesetzesinitiativen. Dies gilt zum Beispiel für die Bereiche des Steuerrechts, für Wettbewerbsfragen, für die Außenwirtschaftsförderung, bei Zoll-, Import- und Außenhandelsfragen, in der Verkehrspolitik, bei agrargewerblichen Fragen oder bei volkswirtschaftlichen Grundsatzfragen. Bedeutend ist die Koordination sozial- und tarifpolitischer Fragen.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Der BGA vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf verschiedensten Ebenen und informiert über politische Initiativen und Gesetzesinitiativen. Dies gilt zum Beispiel für die Bereiche des Steuerrechts, für Wettbewerbsfragen, für die Außenwirtschaftsförderung, bei Zoll-, Import- und Außenhandelsfragen, in der Verkehrspolitik, in der Umweltpolitik, bei agrargewerblichen Fragen oder bei volkswirtschaftlichen Grundsatzfragen.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

3

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

Mitglied bei Eurocommerce, dem europäischen Dachverband des Einzel-, Gross- und Aussenhandels

Mitglied beim europäischen Aussenhandelsverband Foreign Trade Association (FTA)

Mitglied bei CITHA, der Confederation of European Trading Houses Associations

Mitglied bei der Internationalen Handelskammer ICC

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 50.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.