Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Fédération des Entreprises Publiques Locales

Identifikačné číslo v Registri: 99200394154-95
Dátum registrácie: 10/09/2010 19:36:49

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/02/2015 17:53:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 05/02/2015 17:53:03
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 05/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Fédération des Entreprises Publiques Locales

FedEpl

Association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Iné organizácie

    Kontaktné údaje

rue d'Amsterdam, 95
75008 Paris
FRANCÚZSKO

(+33 1) 53 32 22 10

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Thierry DURNERIN

Directeur Général

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Audrey DUQUENNE

Chargée de mission Europe

    Ciele a poslanie

Depuis 1957, la Fédération des Epl (qui s’appelait Fédération des Sem jusqu’en avril 2008) assure la représentation et l’animation du mouvement constitué par les 1214 entreprises publiques locales françaises.

Cette Fédération a progressivement développé son action au plan communautaire, notamment en ouvrant un Bureau permanent sur Bruxelles et en constituant avec ses homologues des autres Etats membres un réseau européen des entreprises publiques locales. Ce type de société est en effet présent dans tous les pays de l’Union où on en dénombre au total 25000, qui emploient 1,1 million de personnes et génèrent un chiffre d’affaire annuel de près de 140 milliards d’euros.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Marché intérieur, marchés publics, aides d'Etat


 

Nie

Nie

Nie

Biens communs et services publics
Financement de long-terme
PME

Nie

Le projet de Directive sur l'attribution des contrats de concessions.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 1   25%: 1

2

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Audrey Duquenne 18/09/2014 16/09/2015

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Hospodárska súťaž
  • Podniky
  • Regionálna politika
  • Vnútorný trh
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://www.lesepl.fr/

La Fédération est membre du Centre européen des entreprises publiques (CEEP)

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 10 000 € a < 24 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.