Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse

Identifikačné číslo v Registri: 99157442366-31
Dátum registrácie: 28.9.2009 15:33:18

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.9.2014 8:03:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10.9.2014 8:03:39


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse
Skratka: VKE
Právna forma: e.V.
Internetová stránka: http://www.kosmetikverband.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Martin Ruppmann
Funkcia: Geschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Martin Ruppmann
Funkcia: Geschäftsführer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Unter den Linden  42
10117 Berlin
NEMECKO
Telefónne číslo: (+4930) 20616822
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Der VKE-Kosmetikverband, Berlin wurde 1952 in Frankfurt am Main gegründet und nimmt die gemeinsamen Berufs- und Fachinteressen der Distributeure bzw. Hersteller selektiv vertriebener Duft- bzw. Kosmetikprodukte in Deutschland wahr. Mitglieder des VKE sind heute fast 60 deutsche Vertriebstöchter ausländischer Stammhäuser bzw. inländische Kosmetikproduzenten, die über 200, zum Teil weltbekannte Marken und einen Umsatz von ca. 2 Mrd. € repräsentieren.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Der VKE – Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e.V. wurde am 31. August 1952 in Frankfurt/M. gegründet mit dem Ziel der Wahrnehmung und Vertretung der gemeinsamen Berufs- und Fachinteressen der mit der Einfuhr von Parfümerien, Kosmetika und Seifen befaßten deutschen Distributeure und Herstellerfirmen, welche die entsprechenden ausländischen Produkte direkt importieren bzw. im Lizenzwege herstellen oder herstellen lassen.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.