Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse

Tunnusnumber registris: 99157442366-31
Registreerimise kuupäev: 28/09/2009 15:33:18

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 10/09/2014 08:03:39
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10/09/2014 08:03:39

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse

VKE

e.V.

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Unter den Linden, 42
10117 Berlin
SAKSAMAA

(+4930) 20616822

(+) 

    Juriidiliselt vastutav isik

Martin Ruppmann

Geschäftsführer

    ELi asjade eest vastutav isik

Martin Ruppmann

Geschäftsführer

    Eesmärgid ja ülesanded

Der VKE-Kosmetikverband, Berlin wurde 1952 in Frankfurt am Main gegründet und nimmt die gemeinsamen Berufs- und Fachinteressen der Distributeure bzw. Hersteller selektiv vertriebener Duft- bzw. Kosmetikprodukte in Deutschland wahr. Mitglieder des VKE sind heute fast 60 deutsche Vertriebstöchter ausländischer Stammhäuser bzw. inländische Kosmetikproduzenten, die über 200, zum Teil weltbekannte Marken und einen Umsatz von ca. 2 Mrd. € repräsentieren.

  • üleeuroopalised
  • riiklikud

    Tegevused

Der VKE – Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e.V. wurde am 31. August 1952 in Frankfurt/M. gegründet mit dem Ziel der Wahrnehmung und Vertretung der gemeinsamen Berufs- und Fachinteressen der mit der Einfuhr von Parfümerien, Kosmetika und Seifen befaßten deutschen Distributeure und Herstellerfirmen, welche die entsprechenden ausländischen Produkte direkt importieren bzw. im Lizenzwege herstellen oder herstellen lassen.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Infoühiskond
  • Konkurents
  • Majandus- ja rahaküsimused
  • Õigusküsimuste ja põhiõigused
  • Siseasjade
  • Siseturg
  • Tarbijad
  • Toll

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.