Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse

Tunnusnumber registris: 99157442366-31
Registreerimise kuupäev: 28.09.09 15:33:18

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 10.09.14 8:03:39
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10.09.14 8:03:39


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse
Akronüüm: VKE
Õiguslik vorm: e.V.
Veebisait: http://www.kosmetikverband.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Martin Ruppmann
Ametikoht: Geschäftsführer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Martin Ruppmann
Ametikoht: Geschäftsführer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 42 Unter den Linden 
10117 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+4930) 20616822
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Der VKE-Kosmetikverband, Berlin wurde 1952 in Frankfurt am Main gegründet und nimmt die gemeinsamen Berufs- und Fachinteressen der Distributeure bzw. Hersteller selektiv vertriebener Duft- bzw. Kosmetikprodukte in Deutschland wahr. Mitglieder des VKE sind heute fast 60 deutsche Vertriebstöchter ausländischer Stammhäuser bzw. inländische Kosmetikproduzenten, die über 200, zum Teil weltbekannte Marken und einen Umsatz von ca. 2 Mrd. € repräsentieren.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Der VKE – Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e.V. wurde am 31. August 1952 in Frankfurt/M. gegründet mit dem Ziel der Wahrnehmung und Vertretung der gemeinsamen Berufs- und Fachinteressen der mit der Einfuhr von Parfümerien, Kosmetika und Seifen befaßten deutschen Distributeure und Herstellerfirmen, welche die entsprechenden ausländischen Produkte direkt importieren bzw. im Lizenzwege herstellen oder herstellen lassen.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Toll

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.