Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse

Identifikační číslo v rejstříku: 99157442366-31
Datum registrace: 28.9.09 15:33:18

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.9.14 8:03:39
Datum poslední roční aktualizace je 10.9.14 8:03:39


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse
Zkratka: VKE
Právní forma e.V.
Internetové stránky: http://www.kosmetikverband.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Martin Ruppmann
Funkce: Geschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Martin Ruppmann
Funkce: Geschäftsführer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Unter den Linden  42
10117 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+4930) 20616822
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Der VKE-Kosmetikverband, Berlin wurde 1952 in Frankfurt am Main gegründet und nimmt die gemeinsamen Berufs- und Fachinteressen der Distributeure bzw. Hersteller selektiv vertriebener Duft- bzw. Kosmetikprodukte in Deutschland wahr. Mitglieder des VKE sind heute fast 60 deutsche Vertriebstöchter ausländischer Stammhäuser bzw. inländische Kosmetikproduzenten, die über 200, zum Teil weltbekannte Marken und einen Umsatz von ca. 2 Mrd. € repräsentieren.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Der VKE – Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e.V. wurde am 31. August 1952 in Frankfurt/M. gegründet mit dem Ziel der Wahrnehmung und Vertretung der gemeinsamen Berufs- und Fachinteressen der mit der Einfuhr von Parfümerien, Kosmetika und Seifen befaßten deutschen Distributeure und Herstellerfirmen, welche die entsprechenden ausländischen Produkte direkt importieren bzw. im Lizenzwege herstellen oder herstellen lassen.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Cla
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Ochrana spotřebitele
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.