Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

FIMECC Ltd.

Идентификационен номер в Регистъра: 99150512937-05
Дата на регистрация: 04/01/2010 19:16:27

Информацията за този субект е била последно изменена на: 06/02/2015 11:23:28
Последната годишна актуализация е извършена на: 06/02/2015 11:23:28
Следваща актуализация най-късно до: 06/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

FIMECC Ltd.

FIMECC

Limited company

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

Åkerlundinkatu, 11 A
FI-33101 Tampere
ФИНЛАНДИЯ

(+358) 408406380

    Правно отговорно лице

Господин  Harri Kulmala

CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Harri Kulmala

CEO

    Цели и задачи

The aim of FIMECC Ltd. is to increase and deepen the cooperation between companies, universities and research institutes in the area of top quality research. FIMECC Ltd. manages research in the area of metals and engineering through research programs that address specific issues and research questions mentioned in the Strategic Research Agenda. FIMECC is the right cooperation partner for any organization willing to co-create knowledge through strategic pre-competitive research.

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Horizon 2020

cPPPs
EIT KICs


 

Factories of the Future partnership board

ManuFuture ETP High-level group

Не

Не

Не

The primary lobbying target is to increase the public funding directed to technology and business research and new business creation, especially in the area of metals, engineering and manufacturing industries.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Развитие
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт

    Членство

0

Energy Hills e.V.
EFFRA
A.Spire
Ecsel

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

1 600 000 €

1 600 000 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

1 400 000 €

200 000 €

0 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.