Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

FIMECC Ltd.

Идентификационен номер в Регистъра: 99150512937-05
Дата на регистрация: 10-1-4 19:16:27

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-12-9 8:41:26
Последната годишна актуализация е извършена на 13-12-9 8:41:26


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: FIMECC Ltd.
Инициали: FIMECC
Правен статут: Limited company
Уебсайт: http://www.fimecc.com

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Harri Kulmala
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Harri Kulmala
Длъжност: CEO

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Åkerlundinkatu  11 A
FI-33101 Tampere
ФИНЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+358) 408406380
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The aim of FIMECC Ltd. is to increase and deepen the cooperation between companies, universities and research institutes in the area of top quality research. FIMECC Ltd. manages research in the area of metals and engineering through research programs that address specific issues and research questions mentioned in the Strategic Research Agenda. FIMECC is the right cooperation partner for any organization willing to co-create knowledge through strategic pre-competitive research.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


The primary lobbying target is to increase the public funding directed to technology and business research and new business creation, especially in the area of metals, engineering and manufacturing industries.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Развитие
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Energy Hills e.V.
EFFRA
A.Spire

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 1250000  € и < 1500000  €

Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 150000 € и по-малък от 200000 €.
 • Aalto University

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.