Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Connect-EU Materials Group

Identifikačné číslo v Registri: 99109167211-74
Dátum registrácie: 21/11/2011 12:38:48

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 14/09/2015 09:09:01
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14/09/2015 09:09:01
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 14/09/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Connect-EU Materials Group

Connect-EU Materials

Regional R&D Platform Grouping

    Oddiel registrácie

IV - Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie

Think tanky a výskumné inštitúcie

    Kontaktné údaje

Plaça de la ciència, 2
08242 Manresa
ŠPANIELSKO

(+34)938777373

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  ----- -----

-----

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Juanjo Martin

Manager

    Ciele a poslanie

Connect-EU materials was designed to promote the participation of Catalonia in the EU’s Seventh R&D Framework Programme and specifically in the field of materials technology.

This initiative, run by the Government of Catalonia through ACC1Ó and AGAUR, addresses the main innovation stakeholders of Catalonia:

-Companies
-TECNIO agents
-Universities and public and private research centres

Goals

- To promote the participation of Catalan businesses in the Seventh Framework Programme.

- To increase the number of projects led by Catalonia.

- To favour the training of project managers and their involvement in international R&D projects.

- To create a stable mechanism that facilitates the definition of the European R&D strategy in Catalonia.

- To become an active region in the European Research Area and increase the number of joint R&D activities with other regions and states.

- To favour the internationalisation of Catalonia’s technology agents.

- To boost knowledge transfer between the academic and business worlds.

regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Polices related to sectors using advanced materials (railways, automotive, aeronautics, health, construction).

--


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

none

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

2 persons managing the preparation of the contributions, who are at the same time the coordinators of Connect-EU materials' activities.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Doprava
  • Transeurópske siete
  • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

100

  • ŠPANIELSKO

    Finančné údaje

12/2013  -  12/2014

< 9 999 €

0 €

0 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

We are just a group, without legal statutes. We are coordinated by the Catalan Government and we represent all Catalan organisations working on R&D in materials technology.

We are a kind of technology platform without legal statutes but regulated by the government.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Juanjo Martin