Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Connect-EU Materials Group

Identifikačné číslo v Registri: 99109167211-74
Dátum registrácie: 21.11.2011 12:38:48

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 27.10.2014 18:51:13
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27.10.2014 18:51:13


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Connect-EU Materials Group
Skratka: Connect-EU Materials
Právna forma: Regional R&D Platform Grouping
Internetová stránka: http://www.connect-eumaterials.eu

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Think tanky a výskumné inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  ----- -----
Funkcia: -----

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Juanjo Martin
Funkcia: Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Plaça de la ciència  2
08242 Manresa
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 938777373
Fax: (+34) 938777374
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Connect-EU materials was designed to promote the participation of Catalonia in the EU’s Seventh R&D Framework Programme and specifically in the field of materials technology.

This initiative, run by the Government of Catalonia through ACC1Ó and AGAUR, addresses the main innovation stakeholders of Catalonia:

-Companies
-TECNIO agents
-Universities and public and private research centres

Goals

- To promote the participation of Catalan businesses in the Seventh Framework Programme.

- To increase the number of projects led by Catalonia.

- To favour the training of project managers and their involvement in international R&D projects.

- To create a stable mechanism that facilitates the definition of the European R&D strategy in Catalonia.

- To become an active region in the European Research Area and increase the number of joint R&D activities with other regions and states.

- To favour the internationalisation of Catalonia’s technology agents.

- To boost knowledge transfer between the academic and business worlds.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje: 2 persons managing the preparation of the contributions, who are at the same time the coordinators of Connect-EU materials' activities.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


none

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Transeurópske siete
  • Výskum a technológie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 100
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
  • ŠPANIELSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 12/2012 - 12/2013
Celkový rozpočet: 1
z toho financovanie z verejných zdrojov: 1
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 1
- Granty: 0
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 0
- dary: 0
- členské: 0
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

We are just a group, without legal statutes. We are coordinated by the Catalan Government and we represent all Catalan organisations working on R&D in materials technology.

We are a kind of technology platform without legal statutes but regulated by the government.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Juanjo Martin