Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Safety Hi-Tech S.r.l.

Id-nummer i registret: 99085876907-50
Registreringsdag: 2011-10-07 15:24:51

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-14 11:38:41
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-14 11:38:41


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Safety Hi-Tech S.r.l.
Förkortning: SHT
Associationsform (rättslig ställning): limited liability company
Webbplats: http://www.safetyhitech.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Aldo Indovino
Befattning: Presidente

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Gianluca  Indovino
Befattning: Amministratore Delegato

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: via di Porta Pinciana  6
00187 Roma
ITALIEN
Telefon: (+0863) 1940720
Fax: (+0863) 1949724
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The business of the Safety Hi-Tech (“SHT”) is focused on a specific sector of fire protection that is Clean Agent Fire Suppression.

SHT has been a pioneer for Clean Agent technologies playing an important role in Halon substitution and gaining immediately an undisputed credibility. SHT’s first patent on Halon alternative has been filed on January 15, 1987 well before the Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer entered into force.

Today SHT is considered one of the leading companies in the Clean Agent Fire Suppression and its NAF® Fire Extinguishing Agents and Systems gained indisputably acceptance and recognition worldwide from the leading environmental and technical authorities.

SHT’s mission is to be successful by effectively utilizing the philosophies of high quality, advanced techniques, and customer service with a range of products and services always focused towards fire safety and environmental sustainability.

SHT adopts an integrated management system to fulfill the economical and social requirement of all the stakeholders though a “Total Quality Vision” that includes all the key performance of the company: product safety, work safety, environmental impact, external information and ethics.

SHT supplies the market place exclusively with products that have been extensively tested internally first and subsequently certified by International recognized laboratories. This path being the only way to guarantee “Quality & Performance” of Fire Suppression Systems and in general of any Safety
Product.
Organisationens intressen är:
  • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Normative ambientali

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Klimatarbetet
  • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.