Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Safety Hi-Tech S.r.l.

Numărul de identificare din Registru: 99085876907-50
Data înscrierii: 07.10.2011 15:24:51

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 12.09.2013 11:33:06
Data ultimei actualizări anuale: 12.09.2013 11:33:06


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Safety Hi-Tech S.r.l.
Acronim: SHT
Statut juridic: limited liability company
Site internet: http://www.safetyhitech.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Aldo Indovino
Funcţie: Presidente

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Gianluca  Indovino
Funcţie: Amministratore Delegato

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: via di Porta Pinciana  6
00187 Roma
ITALIA
Numărul de telefon: (+0863) 1940720
Număr de fax: (+0863) 1949724
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The business of the Safety Hi-Tech (“SHT”) is focused on a specific sector of fire protection that is Clean Agent Fire Suppression.

SHT has been a pioneer for Clean Agent technologies playing an important role in Halon substitution and gaining immediately an undisputed credibility. SHT’s first patent on Halon alternative has been filed on January 15, 1987 well before the Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer entered into force.

Today SHT is considered one of the leading companies in the Clean Agent Fire Suppression and its NAF® Fire Extinguishing Agents and Systems gained indisputably acceptance and recognition worldwide from the leading environmental and technical authorities.

SHT’s mission is to be successful by effectively utilizing the philosophies of high quality, advanced techniques, and customer service with a range of products and services always focused towards fire safety and environmental sustainability.

SHT adopts an integrated management system to fulfill the economical and social requirement of all the stakeholders though a “Total Quality Vision” that includes all the key performance of the company: product safety, work safety, environmental impact, external information and ethics.

SHT supplies the market place exclusively with products that have been extensively tested internally first and subsequently certified by International recognized laboratories. This path being the only way to guarantee “Quality & Performance” of Fire Suppression Systems and in general of any Safety
Product.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Normative ambientali

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Combaterea schimbărilor climatice
  • Energie
  • Mediu

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.