Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Dyrevaerns-Organisationernes Samarbejds-Organisation

Id-nummer i registret: 99076515340-50
Registreringsdag: 19/02/2011 10:55:21

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 18/05/2015 10:00:42
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 18/05/2015 10:00:42
Sista dag för nästa uppdatering är den: 18/05/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Dyrevaerns-Organisationernes Samarbejds-Organisation

DOSO

NGO

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Roerholmsvej, 5
DK-2970 Hoersholm
DANMARK

(+45) 24776497

    Juridiskt ansvarig

Peter Mollerup

Chairman

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Birgith Sloth

Consultant

    Mål och uppdrag

the goal is to improve animal welfare for all animals whether in the wild or domesticated in Denmark and elsewhere in the World

  • Nationella
  • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Animal welfare related to pigs and other farm animals


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

against long transports of live animals
against reopening of commercial whaling
for use of RRR in relation to animals used in research
All sharks taken in fisheries should be landed with the fins attached

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 10

10

2,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Fiske och vattenbruk
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Konsumentfrågor
  • Miljö

    Medlemskap

130 500

  • DANMARK

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

25 000 €

0 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

0 €

0 €

25 000 €

25 000 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.