Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Dyrevaerns-Organisationernes Samarbejds-Organisation

Id-nummer i registret: 99076515340-50
Registreringsdag: 2011-02-19 10:55:21

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-06 14:02:04
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-06 14:02:04


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Dyrevaerns-Organisationernes Samarbejds-Organisation
Förkortning: DOSO
Associationsform (rättslig ställning): NGO
Webbplats: http://www.doso.dk

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Peter Mollerup
Befattning: Chairman

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Birgith Sloth
Befattning: Consultant

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Roerholmsvej  5
DK-2970 Hoersholm
DANMARK
Telefon: (+45) 24776497
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: the goal is to improve animal welfare for all animals whether in the wild or domesticated in Denmark and elsewhere in the World
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


against long transports of live animals
against reopening of commercial whaling
for use of RRR in relation to animals used in research
All sharks taken in fisheries should be landed with the fins attached

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Fiske och vattenbruk
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konsumentfrågor
 • Miljö

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 130 000
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • DANMARK

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 25 000
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 25 000
- gåvor:
- medlemsavgifter: 25 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.