Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Dyrevaerns-Organisationernes Samarbejds-Organisation

Identitātes numurs Reģistrā: 99076515340-50
Reģistrācijas datums: 11.19.2 10:55:21

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.6.2 14:02:04
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.6.2 14:02:04


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Dyrevaerns-Organisationernes Samarbejds-Organisation
Akronīms: DOSO
Juridiskais statuss: NGO
Tīmekļa vietne: http://www.doso.dk

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Peter Mollerup
Amats Chairman

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Birgith Sloth
Amats Consultant

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Roerholmsvej  5
Hoersholm DK-2970
DĀNIJA
Tālruņa numurs: (+45) 24776497
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: the goal is to improve animal welfare for all animals whether in the wild or domesticated in Denmark and elsewhere in the World
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


against long transports of live animals
against reopening of commercial whaling
for use of RRR in relation to animals used in research
All sharks taken in fisheries should be landed with the fins attached

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Patērētāji
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 130 000
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • DĀNIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Kopējais budžets: 25 000
tostarp publiskais finansējums: 0
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 0
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 0
no citiem avotiem: 25 000
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 25 000
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.