Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Dyrevaerns-Organisationernes Samarbejds-Organisation

Identitātes numurs Reģistrā: 99076515340-50
Reģistrācijas datums: 19/02/2011 10:55:21

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 18/05/2015 10:00:42
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 18/05/2015 10:00:42
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 18/05/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Dyrevaerns-Organisationernes Samarbejds-Organisation

DOSO

NGO

    Reģistra nodaļa

III - Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

    Kontaktinformācija

Roerholmsvej, 5
Hoersholm DK-2970
DĀNIJA

(+45) 24776497

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Peter Mollerup

Chairman

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Birgith Sloth

Consultant

    Mērķi un uzdevumi

the goal is to improve animal welfare for all animals whether in the wild or domesticated in Denmark and elsewhere in the World

  • valsts līmeņa
  • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Animal welfare related to pigs and other farm animals


 

against long transports of live animals
against reopening of commercial whaling
for use of RRR in relation to animals used in research
All sharks taken in fisheries should be landed with the fins attached

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 10

10

2,5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Lauksaimniecība un lauku attīstība
  • Patērētāji
  • Vide
  • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

130 500

  • DĀNIJA

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

25 000 €

0 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

0 €

0 €

25 000 €

25 000 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.