Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

The European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings

Tunnistenumero rekisterissä: 99005441548-23
Rekisteröintipäivä: 20.4.2009 17:24:24

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 8.4.2014 12:55:53
Edellinen vuotuinen päivitys: 24.3.2014 15:13:24


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: The European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings
Lyhenne: EuroACE
Organisaation oikeudellinen muoto: Non-profit organisation (ASBL)
Internet-osoite: http://www.euroace.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Susanne Dyrboel
Tehtävä organisaatiossa: President

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Adrian Joyce
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rond Point Schuman 8th Floor 6
1040 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 2 639 10 10
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The mission of EuroACE is to work together with the European institutions to help Europe move towards a more efficient use of energy in buildings, thereby contributing to European goals on economic growth,security of energy supply and climate change.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Caroline Simpson 26.2.2014 20.2.2015
Adrian JOYCE 21.2.2014 19.2.2015
Roberta d'Angiolella 2.9.2014 27.12.2014
Perrine Ethuin 21.3.2014 19.3.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


EuroACE represents the interests of its members vis-à-vis EU energy efficiency policy. The main priority of EuroACE is currently the EU Climate and Energy Framework 2030, the EU Framework Directive on Energy Efficiency, the review of the Energy Performance of Buildings Directive, the 2050 Low Carbon Economy Roadmap and the 2050 Energy Roadmap.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
• Official Partner of BUILD UP portal
• Founding member of the European Energy Efficiency Industrial Forum (EEIF)
• Member of Coalition for Energy Savings (the Coalition)
• Member of European Council for an Energy Efficiency Economy (ECEEE)
• Partner of the Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership (REEEP)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 01/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.