Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

The European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings

Identifikační číslo v rejstříku: 99005441548-23
Datum registrace: 20/04/2009 17:24:24

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 15:40:17
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 15:40:17
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

The European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings

EuroACE

Non-profit organisation (ASBL)

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Rond Point Schuman, 6
8th Floor
1040 Brussels
BELGIE

(+32) 2 639 10 10

    Osoba s právní odpovědností

pan  Adrian Joyce

Secretary General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Adrian Joyce

Secretary General

    Cíle a úkoly

The mission of EuroACE is to work together with the European institutions to help Europe move towards a more efficient use of energy in buildings, thereby contributing to European goals on economic growth,security of energy supply and climate change.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EuroACE represents the interests of its members vis-à-vis EU energy efficiency policy. The main priority of EuroACE is currently the EU Climate and Energy Framework 2030, the Energy Efficiency Directive, the review of the Energy Performance of Buildings Directive, the 2050 Low Carbon Economy Roadmap and the 2050 Energy Roadmap.


 

Ne

Ne

EEFIG

Urban Intergroup

Construction Industry Forum

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 3   50%: 1  

4

3,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Hélène SIBILEAU 21/05/2015 19/01/2016
Adrian JOYCE 13/02/2015 11/02/2016
Roberta D'ANGIOLELLA 08/08/2015 06/01/2016
Caroline SIMPSON 13/02/2015 11/02/2016

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Daně
  • Energetika
  • Informační společnost
  • Podnikání
  • Regionální politika
  • Vnitřní trh
  • Zaměstnanost a sociální věci
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

• Official Partner of BUILD UP portal
• Founding member of the European Energy Efficiency Industrial Forum (EEIF)
• Member of Coalition for Energy Savings (the Coalition)
• Member of European Council for an Energy Efficiency Economy (ECEEE)

    Finanční údaje

01/2013  -  01/2014

>= 50 000 € a < 99 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.