Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association

Identitātes numurs Reģistrā: 98996595810-75
Reģistrācijas datums: 09/05/2011 18:25:23

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 16/02/2015 15:12:59
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 16/02/2015 15:12:59
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 16/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association

NOGEPA

Vereniging

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Bezuidenhoutseweg, 27-29
Pastkastīte: 11729
Den Haag 2502 AS
NĪDERLANDE

(+31) 70 3478871

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Jo Peters

Secretaris Generaal

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Aart Tacoma

Secretaris Milieuzaken

    Mērķi un uzdevumi

NOGEPA (the Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association) represents the interests of companies possessing permits to drill for and produce oil and gas both on land and on the Dutch continental shelf. NOGEPA members produce some 75 billion cubic meters of natural gas and two million cubic meters of oil annually. Some 3,000 people work for Dutch oil and gas companies. A similar number work in supplier companies. An additional 10,000 work for contractors in the offshore sector.

  • Eiropas līmeņa
  • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Climate Action and Energy


 

NOGEPA vertegenwoordigt de Nederlandse olie- en gas exploratie- en productie industrie. NOGEPA´s doel is de verbetering van de economische duurzaamheid van de sector.

Veilig, milieuvriendelijk en sociaal verantwoord.

NOGEPA’s missie:

- stimuleren van zowel traditionele als onconventionele olie en gas exploratie en productie activiteiten;
- bevorderen van inzicht in de rol van het Nederlands gas in de energiemix en haar bijdrage aan de samenleving
bevorderen van veilige en milieuverantwoorde bedrijfsactiviteiten;
- de mogelijkheden en het alternatieve gebruik van lege velden en infrastructuur verkennen en bevorderen
aandacht vragen voor de sector door constructieve, proactieve communicatie en overleg met overheden, stakeholders en het publiek;
- de sector promoten als een veilige branche die aantrekkelijke beroepsmogelijkheden biedt

NOGEPA is lid van OGP, de internationale branchevereniging van olie- en gasproducenten. OGP staat voor International Association of Oil and Gas Producers. De organisatie heeft hoofdkantoren in Brussel en Londen.

Binnen de EU vertegenwoordigt OGP haar leden die in Europa actief zijn. Namens haar leden is OGP de belangrijkste gesprekspartner op het gebied van energiebeleid, milieu en andere kwesties die in relatie staan tot de olie- en gasindustrie.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 2

2

0,5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Enerģētika
  • Klimata pārmaiņu iegrožošana
  • Vide

    Dalība organizācijās

NOGEPA is a member of IOGP, the International Association of Oil & Gas Producers

    Finansiālie dati

01/2013  -  01/2014

40 000 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

NOGEPA's belangenbehartiging vindt hoofdzakelijk plaats via de contributie aan OGP, the International Association of Oil & Gas Producers.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.