Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association

Identitātes numurs Reģistrā: 98996595810-75
Reģistrācijas datums: 11.9.5 18:25:23

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.14.4 10:29:05
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.14.4 10:29:05


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association
Akronīms: NOGEPA
Juridiskais statuss: Vereniging
Tīmekļa vietne: http://www.nogepa.nl

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Jo Peters
Amats Secretaris Generaal

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Aart Tacoma
Amats Secretaris Milieuzaken

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Bezuidenhoutseweg  27-29
Pastkastīte: 11729
Den Haag 2502 AS
NĪDERLANDE
Tālruņa numurs: (+31) 70 3478871
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: NOGEPA (the Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association) represents the interests of companies possessing permits to drill for and produce oil and gas both on land and on the Dutch continental shelf. NOGEPA members produce some 75 billion cubic meters of natural gas and two million cubic meters of oil annually. Some 3,000 people work for Dutch oil and gas companies. A similar number work in supplier companies. An additional 10,000 work for contractors in the offshore sector.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • valsts līmeņa
  • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


NOGEPA vertegenwoordigt de Nederlandse olie- en gas exploratie- en productie industrie. NOGEPA´s doel is de verbetering van de economische duurzaamheid van de sector.

Veilig, milieuvriendelijk en sociaal verantwoord.

NOGEPA’s missie:

- stimuleren van zowel traditionele als onconventionele olie en gas exploratie en productie activiteiten;
- bevorderen van inzicht in de rol van het Nederlands gas in de energiemix en haar bijdrage aan de samenleving
bevorderen van veilige en milieuverantwoorde bedrijfsactiviteiten;
- de mogelijkheden en het alternatieve gebruik van lege velden en infrastructuur verkennen en bevorderen
aandacht vragen voor de sector door constructieve, proactieve communicatie en overleg met overheden, stakeholders en het publiek;
- de sector promoten als een veilige branche die aantrekkelijke beroepsmogelijkheden biedt

NOGEPA is lid van OGP, de internationale branchevereniging van olie- en gasproducenten. OGP staat voor International Association of Oil and Gas Producers. De organisatie heeft hoofdkantoren in Brussel en Londen.

Binnen de EU vertegenwoordigt OGP haar leden die in Europa actief zijn. Namens haar leden is OGP de belangrijkste gesprekspartner op het gebied van energiebeleid, milieu en andere kwesties die in relatie staan tot de olie- en gasindustrie.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Enerģētika
  • Klimata pārmaiņu iegrožošana
  • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
NOGEPA is a member of OGP, the International Association of Oil & Gas Producers

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2011 - 01/2012
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. 40 000 €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

NOGEPA's belangenbehartiging vindt hoofdzakelijk plaats via de contributie aan OGP, the International Association of Oil & Gas Producers.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.